Dla naukowców

Program Edukacja, nauczyciele akademiccy

red. Katarzyna Kadaj-Kuca

Nabór dla nauczycieli akademickich na wyjazdy w celu wygłoszenia wykładów w Norwegii i Islandii w roku akademickim 2020/21.

Termin składania dokumentów od 30 marca do 24 kwietnia 2020 r.

 

Kryteria kwalifikacji kandydatów STA:

 • wybór uczelni zgodny ze strategicznymi dziedzinami nauki,
 • staż pracy w Politechnice Rzeszowskiej (pierwszeństwo dla pracowników z dłuższym stażem),
 • posiadanie stopnia naukowego (minimum doktora),
 • liczba zrealizowanych wyjazdów w latach ubiegłych z programów LLP Erasmus, Erasmus+ i FSS (pierwszeństwo dla wyjeżdżających mniejszą liczbę razy) 

W przypadku większej liczby zgłoszeń niż liczba oferowanych miejsc preferowane będą wnioski nauczycieli akademickich, którzy:

 • aktualnie prowadzą wspólne przedsięwzięcia naukowe z pracownikami uczelni partnerskiej (badania, publikacje, inne projekty UE),
 • podadzą konkretne korzyści naukowe jakie przyniesie im mobilność do uczelni partnerskiej.

 

Strategiczne dziedziny nauki w odniesieniu do poszczególnych uczelni partnerskich.

Norwegia:

 • Norwegian University of Science and Technology: (1 miejsce) – Informatyka, Mechanika, Nauki o Zarządzaniu, Matematyka (WEiI, WBMiL WZ, WMiFS),
 • University of Stavanger: (1 miejsce) – Budownictwo, Mechanika, Informatyka, Biochemia (WEiI,  WBMiL, WCH),

Islandia:

 • University of Akureyri: (1 miejsce) – Biznes, Nauki o Zarządzaniu (WZ)

Stawki przyznawanych grantów znajdują się tutaj.

Harmonogram:

 • 30 marca -24 kwietnia 2020 - rekrutacja pracowników naukowych PRz
 • Do 5 maja 2020 - ogłoszenie wyników kwalifikacji
 • Lipiec 2020 - 31 maja 2021 realizacja wyjazdów

Wymagane dokumenty i terminy:

W celu udziału w rekrutacji należy złożyć podanie do DWM, adresowane do prorektora ds. współpracy międzynarodowej, zawierające:

 • uzasadnienie ubiegania się o wyjazd wraz z opisem zakresu istniejącej i przyszłej współpracy, podaniem ewentualnego kontaktu merytorycznego w uczelni partnerskiej,
 • nazwę instytucji, w jakiej będzie się odbywać wizyta, przewidywany termin wyjazdu,
 •  zgodę kierownika jednostki.

Termin składania dokumentów do 24 kwietnia 2020 r.

WZÓR podania

W terminie do 5 maja 2020 roku Komisja sporządza protokół z postępowania kwalifikacyjnego wraz z listą kandydatów zakwalifikowanych do wyjazdu i listą rezerwową.

Wyjazdy powinny zostać zrealizowanie do maja 2021 roku

 Opracowano na podstawie:  

Zasady rekrutacji na wyjazdy dla pracowników w ramach Programu Edukacja (Norwegia, Islandia)  dla projektu nr EOG/19/K2/W/0002 w roku akademickim 2020/21.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję