Procedura

Procedura dotycząca zagranicznych podróży służbowych pracowników Politechniki Rzeszowskiej

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej,
  • Zarządzenie Nr 39/2016 Rektora Politechniki Rzeszowskiej
    Ignacego Łukasiewicza z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia Zasad delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z zagranicznymi podróżami służbowymi pracowników oraz osób niebędących pracownikami Politechniki Rzeszowskiej.

Przed zaplanowaniem zagranicznej podróży służbowej zaleca się zapoznanie się z aktualnościami na stronach Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a także rozważenie możliwości rejestracji w systemie „Odyseusz” na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Osoba delegowana jest zobowiązana wypełnić i zarejestrować wniosek o wyjazd za granicę znajdujący się na stronie Działu Współpracy Międzynarodowej w Systemie Wniosków i Planów Zamówień (odnośnik). Dotyczy to także wyjazdów bezkosztowych (w polach wartości należy wpisać „0” (zero)).

Wydrukowany wniosek powinien zostać podpisany przez  następujące osoby:

  • osoba delegowana,
  • osoba kierująca jednostką,
  • osoba dysponującą środkami jednostki lub kierownik projektu/grantu,
  • Dziekan

Następnie wniosek powinien zostać dostarczony do Działu Współpracy Międzynarodowej.

Wniosek jest przedkładany Prorektorowi ds. współpracy międzynarodowej w celu podjęcia decyzji w sprawie delegowania pracownika na wyjazd zagraniczny. W przypadku Dziekanów decyzję podejmuje Rektor.

Zakup biletu lotniczego

Rezerwację i zakup biletu lotniczego na zagraniczne podróże służbowe dokonuje Dział Współpracy Międzynarodowej za pośrednictwem biura zgodnie z procedurą przetargową.

Kontakt: k.marciniak@prz.edu.pl, ptrojan@prz.edu.pl

Biuro wystawia fakturę VAT za bilet z miesięcznym terminem zapłaty. Dział Współpracy Międzynarodowej przesyła fakturę w wersji elektronicznej do opisu osobie delegowanej. Osoba delegowana odsyła pocztą wewnętrzną opisaną i podpisaną fakturę VAT za bilet do Działu Współpracy Międzynarodowej.

Wystawianie zlecenia zaliczki

Zaliczka jest obligatoryjnie wypłacana przed wyjazdem (7 dni przed datą wyjazdu).

Pracownik Działu Współpracy Międzynarodowej wystawia zlecenie zaliczki w oparciu o informacje zawarte we wniosku. Konsultacja szczegółów kosztów odbywa się bezpośrednio z osobą delegowaną.

Rozliczenie zaliczki

Po powrocie osoba delegowana jest zobowiązana do rozliczenia otrzymanej zaliczki (do 14 dni po powrocie). Szczegóły rozliczenia konsultowane są z pracownikiem Działu Współpracy Międzynarodowej.

Całkowite koszty wyjazdu nie mogą przekraczać szacowanych we wniosku, dotyczy to łącznie wysokości zaliczki, ewentualnych opłat konferencyjnych jak i kosztów podróży. Załączniki dokumentujące poniesione koszty należy przedłożyć przy rozliczeniu.

 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję