Strona: XVIII International Student Seminar on Management and Financial Issues / Department for International Cooperation

XVIII International Student Seminar on Management and Financial Issues

2022-05-05

W dniach 5–6 maja 2022 r. odbędzie się XVIII edycja Studenckiego Seminarium Międzynarodowego „International Student Seminar on Management and Financial Issues”.  

Cele seminarium 

Celami wydarzenia są: 

 • stworzenie płaszczyzny dla przeprowadzenia dyskusji naukowej – wspieranie działania zespołów interdyscyplinarnych,
 • wymiana doświadczeń i umiędzynarodowienie wyników badań,
 • współpraca międzynarodowa,
 • integracja środowisk akademickich. 

Udział w wydarzeniu 

Seminarium odbędzie się w formule online w dniach 5-6 maja 2022 r. Szczegółowy program zostanie opublikowany w późniejszym terminie. Kod do zespołu seminaryjnego na Platformie MS Teams: q9mc2zu (dostęp poprzez link). Dyskusja będzie prowadzona w języku angielskim.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Formularz rejestracyjny do udziału czynnego oraz regulamin wydarzenia są dostępne na stronie: https://forms.gle/qbzsHx4qh62QfFYj8 

Tematyka seminarium 

Wystąpienia prelegentów obejmą m.in. takie zagadnienia, jak: 

 • ekonomia i zarządzanie w XXI w., 
 • kształtowanie własnej przyszłości finansowej, 
 • kryzys u bram, 
 • osiągnąć synergię, ale jak? 
 • w drodze do sukcesu – przykłady najlepszych praktyk, 
 • astroturfing – istota i znaczenie w turbulentnym otoczeniu, 
 • wyzwania w obszarze lotnictwa, 
 • turystyka ekstremalna w Ukrainie, 
 • uzależnienia – czy można na tym zarobić? 
 • zrównoważony rozwój jako wyzwanie dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, 
 • między współpracą a konkurencją – o znaczeniu lidera, 
 • wyzwania związane z różnicami kulturowymi – aspekt społeczny i ekonomiczny, 
 • innowacje – jak zapobiec stagnacji,
 • zmiany w zachowaniach konsumentów jako wyzwanie postpandemiczne, 
 • wielowymiarowe spojrzenie na znaczenie social mediów, 
 • proces podejmowania decyzji w świetle współczesnej wiedzy psychologicznej, 
 • wykorzystanie technik analizy dużych zbiorów danych – o tym, że wiedza daje możliwości, 
 • pojazdy autonomiczne, 
 • Lean Management w nowoczesnym przedsiębiorstwie – czy to nadal się opłaca? 
 • rynek ubezpieczeń w krajach Unii Europejskiej, 
 • wpływ procesów migracyjnych na funkcjonowanie współczesnego świata. 

Organizator 

Seminarium jest organizowane przez Silesian University in Opava - School of Business Administration in Karvina (SLU - Czechy) i Politechnikę Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza. Rolę koordynatora realizacji zadań związanych z organizacją Seminarium pełni Studenckie Koło Naukowe Młodych Ekonomistów (SKNME), działające przy Zakładzie Ekonomii na Wydziale Zarządzania. Opiekunem SKNME jest dr Marzena Hajduk-Stelmachowicz. Wydarzenie jest wspierane przez Dział Współpracy Międzynarodowej PRz (DWM). 

Kontakt 

W przypadku pytań organizator zaprasza do kontaktu mailowego pod adresem: sknme@prz.edu.pl

Back to news list