Strona: WYMIANA BILATERALNA / Dział Współpracy Międzynarodowej

WYMIANA BILATERALNA

Wymiana bilateralna naukowców pomiędzy Polską a Indiami

W ramach Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej Politechnika Rzeszowska realizuje wspólny projekt z Vellore Institute of Technology, Center for Innovative Manufacturing Research z Indii.

Projekt „Wymiana bilateralna naukowców pomiędzy Polską a Indiami 2019” dotyczy wzajemnej współpracy w zakresie opracowywania parametrów wytwarzania powłokowych barier cieplnych metodą fizycznego osadzania z fazy gazowej za pomocą odparowania wiązką elektronów EB-PVD przeznaczonych do zastosowania w przemyśle energetycznym oraz lotniczym.

Cel współpracy

Współpraca pozwoli na poszerzenie możliwości Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej w obszarze prac B+R, poprzez realizację badań z partnerem z Indii Vellore Institute of Technology. Jest to jeden z kluczowych instytutów prowadzących wspólnie z przemysłem z Indii, prace wdrożeniowe oparte na nowoczesnych technologiach materiałowych.

Realizacja projektu umożliwi partnerowi z Indii dostęp do technologii stosowanych m.in. w zakładach OEM, ale i również w przedsiębiorstwach zrzeszonych w Stowarzyszeniu Doliny Lotniczej i prowadzących produkcję w ramach strategii inteligentnej specjalizacji.

Lider projektu

Liderem projektu ze strony Politechniki Rzeszowskiej jest dr hab. inż. Andrzej Nowotnik, prof. PRz, z Katedry Nauki o Materiałach na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa. Ze strony Vellore Institute of Technology, Center for Innovative Manufacturing Research liderem projektu jest prof. Moganraj Arivarasu.

Harmonogram projektu

Harmonogram projektu zakłada wykonanie procesów sekwencyjnego odparowania dwóch wlewków z różnych materiałów ceramicznych w tym samym czasie przy zastosowaniu opracowanych parametrów procesowych i prądowych wiązki elektronów na urządzeniu EB-PVD „Smart Coater” na podłożu łopatek turbiny gazowej z nadstopu niklu, które poddane zostaną ocenie jakościowej w Vellore Institute of Technology, Center for Innovative Manufacturing Research, w próbie cyklicznego utleniania, odporności na korozję i erozję oraz przyczepności w próbie adhezyjnej.

Projekt zakończy się w 2022 roku prezentacją wyników w czasie organizowanego przez zespół z Polski seminarium. Podczas wydarzenia będą prowadzone wspólne warsztaty ukierunkowane na opracowanie założeń do technologii wytwarzania warstw metodą EB-PVD przy zastosowaniu dwóch źródeł odparowania materiału ceramicznego. Wykonawcy z obu krajów przeprowadzą dyskusję o możliwości kontynuowania współpracy w ramach wspólnych przedsięwzięć badawczych wraz z polskim i indyjskim przemysłem energetycznym i lotniczym.

Strona oficjalna Programu: https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/wspolne-projekty-badawcze

Wymiana bilateralna pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Czeską

W ramach programów badawczych oferowanych przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej Politechnika Rzeszowska we współpracy z Uniwersytetem Tomáša Baty w Zlinie, realizuje projekt „Biodegradowalne nanokompozyty polimerowe o ulepszonych właściwościach termicznych i mechanicznych”.

Polimery biosyntezowalne, biodegradowalne i biokompatybilne przyciągają ostatnio dużą uwagę, ponieważ są przyjazne dla środowiska wskutek czego wykorzystuje się je często w zastosowaniach biomedycznych. Odkąd biopolimery otrzymuje się z surowców odnawialnych stanowią one interesującą alternatywę dla zwykłych, trudno ulegających degradacji polimerów stosowanych do produkcji materiałów o krótkim okresie użytkowania. Właśnie z powodu rosnącej produkcji i zużycia materiałów polimerowych odkrycie tworzyw, które nie zanieczyszczałoby środowiska, stało się wyjątkowo ważnym problemem.

Koordynatorzy projektu

Koordynatorkami projektu są: ze strony Politechniki Rzeszowskiej dr hab. inż. Iwona Zarzyka, prof. PRz, z Zakładu Chemii Organicznej na Wydziale Chemicznym natomiast ze strony Uniwersytetu Tomáša Baty dr inż. Martina Pummerova z Centre of Polymer Systems.

Cel współpracy

Celem Programu jest zwiększenie internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego, nawiązywanie współpracy akademickiej i jej realizacja poprzez wymianę osobową studentów i nauczycieli akademickich w oparciu o umowy międzynarodowe pomiędzy Polską a wskazanymi w regulaminie krajami partnerskimi oraz współpracę bilateralną na poziomie krajowym lub resortowym. Wyjazdy stypendialne w ramach programu pozwolą na nawiązanie lub pogłębienie już istniejącej współpracy między ośrodkami akademickimi w Polsce i za granicą, a także na podwyższenie kompetencji specjalistycznych uczestniczących w nich przedstawicieli środowiska akademickiego. Dzięki realizacji wymiany studentów i naukowców w ramach umów międzynarodowych rozwijane będą relacje pomiędzy krajami partnerskimi, pogłębiane wzajemne zrozumienie, zaufanie i szacunek.

Mobilność w programie

Wyjazdy w ramach programu mogą trwać 30 dni w oparciu o umowę w ramach której odbywa się współpraca. Wypłata stypendium następuje ze strony wysyłającej. Program zapewnia finansowanie stypendium na pokrycie kosztów utrzymania Beneficjenta związanych z jego pobytem w zagranicznym ośrodku goszczącym.

Link do strony programu: https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/program-wymiany-osobowej-studentow-i-naukowcow-w-ramach-wspolpracy-bilateralnej/edycja-2019/naukowcy

Regulamin: https://nawa.gov.pl/images/users/629/Wymiana-bilateralna-/Regulamin-wymiana-osobowa-wyjazdy-2019-6.11.2019.pdf

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję