Strona: Wniosek o wyjazd / Dział Współpracy Międzynarodowej

Wniosek o wyjazd

Podstawa prawna:

Przed zaplanowaniem zagranicznej podróży służbowej zaleca się zapoznanie z aktualnymi komunikatami na stronach Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a także rozważenie możliwości rejestracji w systemie „Odyseusz” na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Osoba delegowana jest zobowiązana wypełnić wniosek o wyjazd za granicę znajdujący się na stronie Działu Współpracy Międzynarodowej w Systemie Wniosków i Planów Zamówień (odnośnik). Dotyczy to także wyjazdów bezkosztowych - w polach wartości należy wpisać„0” (zero).

Wydrukowany wniosek powinien zostać podpisany przez następujące osoby:

  • osoba delegowana,
  • kierownik jednostki,
  • osoba dysponującą środkami jednostki lub kierownik projektu/grantu,
  • Dziekan
  • Kierownik Szkoły Doktorskiej Nauk Inżynieryjno-Technicznych (uczestnicy Szkoły Doktorskiej)

Następnie wniosek powinien zostać dostarczony do Działu Współpracy Międzynarodowej w terminie minimum 14 dni przed wyjazdem.

Wniosek jest przedkładany Prorektorowi ds. studenckich w celu podjęcia decyzji w sprawie delegowania pracownika na wyjazd zagraniczny.

W przypadku Prorektorów i Dziekanów decyzję podejmuje Rektor.

Procedura składania wniosku o wyjazd dotyczy również osób wyjeżdżających do uczelni partnerskich w ramach programu Erasmus, NAWA, CEEPUS lub innych programów międzynarodowych.

Słownik pojęć

Dieta pobytowa – ryczałt na pokrycie kosztów wyżywienia i inne drobne wydatki.

Dieta hotelowa – koszt noclegu rozliczany jest na podstawie wystawionej faktury VAT, nie ryczałtem. Wyjątkiem jest sytuacja, w której osoba delegowana z uzasadnionej przyczyny nie mogła otrzymać faktury, wtedy może otrzymać ryczałt w wysokości 25% limitu za nocleg.

Dieta dojazdowa – równa jest jednej diecie pobytowej i przysługuje na pokrycie kosztów dojazdu z i do lotniska, dworca kolejowego, autobusowego w miejscowości docelowej (czyli już za granicą) do i z hotelu.

Dieta komunikacyjna – równa jest 10% diety pobytowej za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży zagranicznej i przysługuje na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej. 

Więcej informacji udziela: mgr Konrad Marciniak

k.marciniak@prz.edu.pl

pok. V-A.212

Tel. 17 743 2162

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję