Strona: Program im. S. Ulama / Dział Współpracy Międzynarodowej

Program im. S. Ulama

Program im. Stanisława Ulama

Cel programu

Program pozwala na przyjazdy do Polski zarówno uznanych, jak i obiecujących naukowców, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, którzy wzmocnią potencjał naukowy uczelni i włączą się w prowadzone na niej aktywności naukowe, przede wszystkim projekty badawcze i dydaktykę. W ramach programu możliwe będzie zaproszenie badaczy z zagranicy, bez względu na wiek, reprezentowaną dziedzinę czy kraj pochodzenia, w tym polskich naukowców pracujących na stałe za granicą (mogą oni stanowić maksymalnie do 10% Stypendystów w naborze). Uczelnia może zaprosić do Polski specjalistów z priorytetowych dla niej dziedzin, którzy w znaczący sposób rozwiną prowadzone przez nią badania naukowe, wzmocnią dydaktykę, czy też wesprą w przygotowywaniu aplikacji o prestiżowe granty.

Mobilność w programie

Możliwe są przyjazdy, których celem jest:

  • prowadzenie badań naukowych,
  • odbycie stażu podoktorskiego,
  • pozyskanie materiałów do badań lub publikacji naukowej.

Jako uzupełnienie powyższych aktywności, przyjazd może obejmować również prowadzenie zajęć dydaktycznych na uczelni.

Wniosek w programie może również złożyć naukowiec, posiadający co najmniej stopień doktora albo równorzędny stopień uzyskany za granicą, który wraz z instytucją polskiego systemu szkolnictwa wyższego i nauki uzyskał certyfikat Seal of Excellence w ramach programu Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowships edycja 2020. NAWA uznaje certyfikat MSCA Seal of Excellence jako wiążącą weryfikację jakości wniosku.

Warunki pobytu w Polsce

Pobyty zagranicznych naukowców w Polsce mogą trwać od 6 do 24 miesięcy, a beneficjent w ramach programu otrzyma na czas pobytu comiesięczne stypendium w wysokości 10.000 zł oraz dodatek mobilnościowy, który pozwoli na pokrycie kosztów organizacji podróży.

Strona oficjalna Programu: https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-ulama.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję