Strona: Samochód niebędący własnością PRz / Dział Współpracy Międzynarodowej

Samochód niebędący własnością PRz

Osoba delegowana planująca odbycie zagranicznej podróży służbowej samochodem niebędącym własnością PRz składa oświadczenie w Dziale Spraw Osobowych, które stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 38/2024 Rektora Politechniki z dnia 14.05.2024 r. i kieruje wniosek do Prorektora ds. studenckich z prośbą o zgodę na użycie samochodu niebędącego własnością PRz do celów odbycia delegacji służbowej. Kopie oświadczenia należy dołączyć do wniosku.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 94/2023 Rektora Politechniki z 14 grudnia 2023 r., w okresie od 1 stycznia 2024 r. obowiązują stawki za 1 km przebiegu pojazdu dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika:

  •  do 900 cm3 – 0,77 zł,
  •  powyżej 900 cm3 – 1,00 zł.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 92/2022 Rektora Politechniki z 9 listopada 2022 r., w okresie do 31 grudnia 2023 r. obowiązują stawki za 1 km przebiegu pojazdu dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika:

  •  do 900 cm3 – 0,52 zł,
  •  powyżej 900 cm3 – 0,78 zł.

Rozliczenia podróży samochodem prywatnym dokonuje się na druku delegacji w Dziale Finansów i Kosztów.

Pok.: V-A.315,  Tel.: 17 865 2598

ZASADY dotyczące użycia samochodu niebędącego własnością PRz obowiązujące od 1 lipca 2024 r. :
O potrzebie i celowości służbowej podróży krajowej lub zagranicznej prywatnym samochodem osobowym pracownika decyduje bezpośredni przełożony. Zgoda powinna być wydawana jedynie w przypadku niezbędności korzystania z prywatnego samochodu osobowego w celu realizacji delegacji. Potrzeba powinna być przede wszystkim uzasadniona ekonomicznie. Szczegółowe uzasadnienie wymagane będzie we wniosku o delegację.

Warunkiem koniecznym i niezbędnym, dla skorzystania z ww. możliwości (przed złożeniem wniosku o delegację) jest posiadanie przez pracownika:

  1. dodatkowych badań profilaktycznych – w zakresie „sporadycznego używania prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych".

Skierowanie na badania wystawia bezpośredni przełożony. Skan skierowania należy przesłać do pracowników Działu Spraw Osobowych w celu uzgodnienia terminu badań.

        2. złożonego oświadczenia w sprawie używania samochodu prywatnego do celów służbowych, wg wzoru stanowiącego załącznik odpowiednio do zarządzenia Rektora nr 37/2024 z dnia 14 maja 2024 r. lub nr 38/2024 z dnia 14 maja 2024 r. Wydrukowane i podpisane oświadczenie należy złożyć  w Dziale Spraw Osobowych.

Decyzją rektora koszt wykonania dodatkowych badań profilaktycznych dla podległych pracowników staje się kosztem jednostki. Zostanie pokryty ze środków finansowych jednostki.

Koszt takich badań w 2024 i 2025 roku to 330 złotych/osobę na okres ok. 3 lat.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję