Strona: Rekrutacja / Dział Współpracy Międzynarodowej

Rekrutacja

Rekrutacja UZUPEŁNIAJĄCA

dla nauczycieli akademickich na wyjazdy w celu wygłoszenia wykładów w Gruzji i na Ukrainie. Termin składania wniosków 9 marca 2022 r

Nabór odbędzie się zgodnie z przyjętymi w projekcie poniższymi zasadami i do uczelni wymienionych w pierwszym naborze.

Dostępne mobilności:

- Ukraina 1 osoba,

- Gruzja: 3 osoby.

________________________________________________________________________________________________________________

Nabór dla nauczycieli akademickich na wyjazdy w celu wygłoszenia wykładów w Brazylii, Gruzji, na Ukrainie, w Uzbekistanie i Czarnogórze w roku akademickim 2019/20

Termin składania dokumentów do 22 listopada 2019 r.

Kryteria kwalifikacji kandydatów STA:

 • wybór uczelni zgodny ze strategicznymi dziedzinami nauki,
 • staż pracy w Politechnice Rzeszowskiej (pierwszeństwo dla pracowników z dłuższym stażem),
 • posiadanie stopnia naukowego (minimum doktora),
 • brak zatwierdzonych i planowanych innych mobilności w programie Erasmus+ z innymi krajami partnerskimi KA107. Udział w programie Erasmus+ UE w r. ak. 2019/20 nie dyskwalifikuje pracownika. 

W przypadku większej liczby zgłoszeń niż liczba oferowanych miejsc preferowane będą wnioski nauczycieli akademickich, którzy:

- aktualnie prowadzą wspólne przedsięwzięcia naukowe z pracownikami uczelni partnerskiej (badania, publikacje, inne projekty UE),

- brali udział w przygotowaniu projektu wniosku,

- byli inicjatorami podpisania nowych umów partnerskich,

- brali czynny udział w realizacji wizyt pracowników z uczelni partnerskich w poprzedniej edycji projektu w latach 2018-19,

- podadzą konkretne korzyści naukowe jakie przyniesie im mobilność do uczelni partnerskiej.

Strategiczne dziedziny nauki w odniesieniu do poszczególnych uczelni partnerskich.

Brazylia:

 • Universidade Federal de Ouro Preto: 1 mobilność – budownictwo/architektura
 • University of São Paulo: 1 mobilność – inżynieria materiałowa, inżynieria produkcji

Gruzja:

 • Georgian Aviation University lub Georgian Technical University 1 mobilność – lotnictwo i kosmonautyka, 1 mobilność – mechanika i bud. maszyn
 • Business and Technology University: 1 mobilność – ekonomia i zarządzanie

Ukraina:

 • Ivan Franko National University of Lviv lub Lviv Polytechnic National University: 1 mobilność – mechanika, automatyka, informatyka, telekomunikacja
 • National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”: 1 mobilność informatyka, mechanika I budowa maszyn

Uzbekistan:

 • Karshi Engineering Economics Institute: 1 mobilność - mechanika i bud. maszyn, elektrotechnika, ekonomia

Czarnogóra:

 • University of Montenegro: 1 mobilność – zarządzanie/ekonomia, 1 mobilność – budownictwo/architektura

 

W przypadku braku chętnych z podanej dziedziny nauki w kolejności:

 1. mobilność zostanie rozdzielona na pozostałe dziedziny przyznane dla uczelni/kraju,

         2.  pod uwagę wzięte zostaną inne dziedziny nauki objęte umową między uczelniami.

Wymagane dokumenty. 

W celu udziału w rekrutacji należy złożyć podanie do DWM o przyznanie stypendium, adresowane do prorektora ds. współpracy międzynarodowej, zawierające:

 • uzasadnienie ubiegania się o stypendium wraz z opisem zakresu istniejącej i przyszłej współpracy, podaniem ewentualnego kontaktu merytorycznego w uczelni partnerskiej,
 • wykazanie udziału w przygotowaniu merytorycznym wizyt pracowników z uczelni partnerskich,
 • nazwę instytucji, w jakiej będzie się odbywać wizyta, przewidywany termin wyjazdu,
 • zgodę kierownika jednostki i dziekana.

WZÓR podania

W terminie do 2 grudnia 2019 roku Komisja sporządza protokół z postępowania kwalifikacyjnego wraz z listą kandydatów zakwalifikowanych do wyjazdu i listą rezerwową.

Opracowano na podst. Zasad dofinansowania wyjazdów Erasmus+ KA107 Brazylia, Gruzja, Ukraina  oraz  Zasad rekrutacji na wyjazdy Erasmus+ KA107 Brazylia, Gruzja, Ukraina. 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję