Strona: Rekrutacja / Dział Współpracy Międzynarodowej

Rekrutacja

Nabór dla pracowników dydaktycznych na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ mobilność z krajami partnerskimi na rok akademicki 2018/19

Termin składania dokumentów do 16 listopada 2018 r.

Kryteria kwalifikacji kandydatów STA:

 • STA:

  • wybór uczelni zgodny ze strategicznymi dziedzinami nauki,
  • staż pracy w Politechnice Rzeszowskiej (pierwszeństwo dla pracowników z dłuższym stażem),
  • posiadanie stopnia naukowego (minimum doktora),
  • brak zatwierdzonych i planowanych innych mobilności w programie Erasmus+ z innymi krajami poza Unią Europejską.

  Dodatkowo punktowane:

  • przygotowanie merytoryczne programu pobytu i czynny udział w realizacji wizyt pracowników z uczelni partnerskich w poprzedniej edycji projektu w latach 2016-18 (10 punktów),
  • przedstawienie dodatkowych działań planowanych do zrealizowania w uczelni partnerskiej ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju badań i publikacji, oraz innych korzyści jakie przyniesie mobilność pracownikowi i PRz (20 punktów),
  • dotychczasowa współpraca pozaprojektowa z pracownikami z uczelni partnerskich (20 punktów).

Pracownik zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus+ musi być pracownikiem uczelni wysyłającej, zatrudnionym na podstawie umowy o pracę.

Strategiczne dziedziny nauki w odniesieniu do poszczególnych Uczelni partnerskich:

 • Brazylia:

  • Universidade Federal de Ouro Preto: 1 wyjazd- biotechnologia/chemia, 1 wyjazd -informatyka/automatyka/budownictwo

  Gruzja:

  • Georgian Technical University: 1 wyjazd - architektura, 1 wyjazd – elektrotechnika, informatyka, lub budownictwo
  • Tbilisi State University: 1 wyjazd – teleinformatyka (ICT), 1 wyjazd – ekonomia i zarządzanie

  Ukraina:

  • Ivan Franko National University of Lviv: 1 wyjazd – mechanika, elektrotechnika, informatyka

Wymagane dokumenty i terminy

W celu udziału w rekrutacji należy złożyć podanie do DWM o przyznanie stypendium, adresowane do prorektora ds. współpracy międzynarodowej, zawierające:

 • uzasadnienie ubiegania się o stypendium wraz z opisem zakresu istniejącej i przyszłej współpracy, podaniem kontaktu merytorycznego w uczelni partnerskiej,   
 • wykazanie udziału w przygotowaniu merytorycznym wizyt pracowników z uczelni partnerskich,
 • wstępny program oraz nazwę instytucji, w jakiej będzie się odbywać wizyta, przewidywany termin wyjazdu,
 • zgodę kierownika jednostki.

Termin składania dokumentów do 16 listopada 2018 r.

W terminie do 27 listopada 2018 roku Komisja sporządza protokół z postępowania kwalifikacyjnego wraz z listą kandydatów zakwalifikowanych do wyjazdu i listą rezerwową.

Opracowano na podst. Zasad dofinansowania wyjazdów Erasmus+ KA107 Brazylia, Gruzja, Ukraina  oraz  Zasad rekrutacji na wyjazdy Erasmus+ KA107 Brazylia, Gruzja, Ukraina. 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję