Nowe wnioski

Zachęcamy do wspólnego tworzenia wniosków

W akcji 1 „Mobilność edukacyjna” w programie Erasmus+ uczelnie mogą uzyskać dofinansowanie na prowadzenie wymiany z krajami partnerskimi z innych regionów świata niż Europa.

Zapraszamy Państwa do przygotowania wstępnego projektu z uczelniami w jednym lub kilku krajach partnerskich.

Osoby, które nawiążą lub już posiadają kontakty z uczelniami partnerskimi prosimy o złożenie następujących dokumentów w Dziale Współpracy Międzynarodowej w terminie do 10 stycznia 2017 r.

Dokumenty, które należy złożyć w Dziale Współpracy Międzynarodowej do 10 stycznia 2017 r.:

  • Inter-institutional Proposal w języku polskim i angielskim w dokumentach do pobrania (zakładka Erasmus + poza UE)
  • skan podpisanej umowy międzyinstytucjonalnej, podpisanej przez obie strony- wzór umowy w dokumentach do pobrania (zakładka Erasmus + poza UE)

UWAGA 1: Upoważnione do podpisania umowy z obu stron są wyłącznie władze centralne, umowa nie może być zatwierdzona na poziomie wydziałowym. UWAGA 2: Oryginał umowy musi być dostarczony do Działu Współpracy Międzynarodowej do 31 stycznia 2017 r.

Link do strony projektu: http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/akcja-1/wspolpraca-z-krajami-partnerskimi/

Przewodnik po programie (od str. 25): http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_pl.pdf

Lista krajów partnerskich w przewodniku po programie na str. 26.

Harmonogram prac:

  • Złożenie dokumentów w Dziale Współpracy Międzynarodowej – do 10 stycznia 2017 r.
  • Ocena wniosków na poziomie Uczelni – 11 stycznia 2017 r.– 16 stycznia 2017 r.
  • Złożenie wniosku przez Dział Współpracy Międzynarodowej do Agencji Narodowej w Warszawie – do 2 lutego 2017 r.

Ocena wniosku na poziomie uczelnianym będzie dokonywana pod kątem czterech głównych kryteriów:

  1. Zgodność ze strategią rozwoju/umiędzynarodowienia Uczelni (wysyłającej i przyjmującej).
  2. Jakość ustaleń dotyczących współpracy pomiędzy uczelniami (wysyłającą i przyjmującą).
  3. Jakość projektu i jego realizacji.
  4. Wpływ i upowszechnienie rezultatów.

Projekt zostanie zaakceptowany do drugiego etapu konkursu (tj. złożenie wniosku do Agencji Narodowej) jeśli na poziomie uczelnianym propozycja projektu zostanie oceniona na min. 70%.

Zachęcamy również do nawiązywania współpracy, która może zaowocować podobnymi wnioskami w przyszłych latach.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję