Strona: Nowe wnioski / Dział Współpracy Międzynarodowej

Nowe wnioski

Zachęcamy do wspólnego tworzenia wniosków

W akcji 1 „Mobilność edukacyjna” w programie Erasmus+ uczelnie mogą uzyskać dofinansowanie na prowadzenie wymiany z krajami partnerskimi z innych regionów świata niż Europa.

Zapraszamy Państwa do przygotowania wspólnego projektu z uczelniami w krajach partnerskich. 

Dla osób, które nawiążą lub już posiadają kontakty z uczelniami poza UE i chcą zaangażować się w przygotowanie wniosku pomocne będą:

Pytania zawarte we wniosku KA171

Input of partners to the project KA171

Erasmus+ International Credit - Mobility Handbook for Participating Organisations

Guide for Experts on Quality Assessment str. 37-38

Dokumenty, które należy złożyć w Dziale Współpracy Międzynarodowej do 31 grudnia 2021 r.:

  • Inter-institutional Proposal w języku polskim i angielskim w dokumentach do pobrania (zakładka Erasmus + poza UE)
  • skan podpisanej umowy międzyinstytucjonalnej, podpisanej przez obie strony- wzór umowy w dokumentach do pobrania (zakładka Erasmus + poza UE)
  • odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku

UWAGA 1: Upoważnione do podpisania umowy z obu stron są wyłącznie władze centralne, umowa nie może być zatwierdzona na poziomie wydziałowym. UWAGA 2: Oryginał umowy musi być dostarczony do Działu Współpracy Międzynarodowej przed terminem aplikacji

Przewodnik po programie (od str. 23): https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/erasmus-plus-programme-guide-2019_pl.pdf

Lista krajów partnerskich w przewodniku po programie na str. 25. 

Harmonogram prac:

  • Złożenie dokumentów w Dziale Współpracy Międzynarodowej – do 31 grudnia 2021r.
  • Ocena wniosków na poziomie Uczelni –  do 14 stycznia 2022 r.
  • Złożenie wniosku przez Dział Współpracy Międzynarodowej do Agencji Narodowej w Warszawie –  luty 2022 r.

Ocena wniosku na poziomie uczelnianym będzie dokonywana pod kątem czterech głównych kryteriów:

  1. Zgodność ze strategią rozwoju/umiędzynarodowienia Uczelni (wysyłającej i przyjmującej).
  2. Jakość ustaleń dotyczących współpracy pomiędzy uczelniami (wysyłającą i przyjmującą).
  3. Jakość projektu i jego realizacji.
  4. Wpływ i upowszechnienie rezultatów.

Projekt zostanie zaakceptowany do drugiego etapu konkursu (tj. złożenie wniosku do Agencji Narodowej) jeśli na poziomie uczelnianym propozycja projektu zostanie oceniona na min. 70%.

Pracownicy biorący udział w przygotowaniu projektu  będą mieć pierwszeństwo wyjazdu podczas rekrutacji w przypadku pozytywnej oceny wniosku. 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję