Strona: Rekrutacja pracownicy / Dział Współpracy Międzynarodowej

Rekrutacja pracownicy

red. Monika Stanisz

NABÓR DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH NA WYJAZDY W CELU WYGŁOSZENIA WYKŁADÓW W UCZELNIACH POZAEUROPEJSKICH 

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW -  23 CZERWCA 2021 R.

Kryteria kwalifikacji kandydatów STA:

 • wybór uczelni zgodny ze strategicznymi dziedzinami nauki,
 • staż pracy w Politechnice Rzeszowskiej (pierwszeństwo dla pracowników z dłuższym stażem),
 • posiadanie stopnia naukowego (minimum doktora),
 • brak zatwierdzonych i planowanych innych mobilności w innym projekcie Erasmus+ z krajami pozaeuropejskimi.

W przypadku większej liczby zgłoszeń niż liczba oferowanych miejsc preferowane będą wnioski nauczycieli akademickich, którzy:

- aktualnie prowadzą wspólne przedsięwzięcia naukowe z pracownikami uczelni partnerskiej (badania, publikacje, inne projekty UE),

- brali udział w przygotowaniu projektu wniosku,

- byli inicjatorami podpisania nowych umów partnerskich,

- brali czynny udział w realizacji wizyt pracowników z uczelni partnerskich w poprzedniej edycji projektu w latach 2019-21,

- podadzą konkretne korzyści naukowe jakie przyniesie im mobilność do uczelni partnerskiej.

Strategiczne dziedziny nauki w odniesieniu do poszczególnych uczelni partnerskich.

Brazylia:

 • University of São Paulo: 1 mobilność – inżynieria materiałowa, energetyka, technologia chemiczna

Kolumbia:

 • Universidad Antonio Nariño: 1 mobilność –mechanika, elektronika, inżynieria medyczna, biotechnologia

Gruzja:

 • Ivane Javakhishvili Tbilisi State University: 1 mobilność – zarządzanie, finanse

Czarnogóra:

 • University of Montenegro: 2 mobilności – zarządzanie, ekonomia, zarządzanie w sporcie, budownictwo, architektura, automatyka i telekomunikacja

Ukraina:

 • Lviv Polytechnic National University: 1 mobilność – mechanika, informatyka, telekomunikacja, architektura, budownictwo,
 • Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture: 1 mobilność - architektura, budownictwo,

Uzbekistan:

 • Karshi Engineering Economics Institute: 1 mobilność - mechanika i bud. maszyn, elektrotechnika, ekonomia, inżynieria środowiska

 

Wymagane dokumenty i terminy

W celu udziału w rekrutacji należy złożyć podanie do DWM o przyznanie stypendium, adresowane do prorektora ds. studenckich, zgodnie ze wzorem zawierające:

 • uzasadnienie ubiegania się o stypendium wraz z opisem zakresu istniejącej i przyszłej współpracy, podaniem ewentualnego kontaktu merytorycznego w uczelni partnerskiej,
 • wykazanie udziału w przygotowaniu merytorycznym wizyt pracowników z uczelni partnerskich,
 • nazwę instytucji, w jakiej będzie się odbywać wizyta, przewidywany termin wyjazdu,
 • zgodę kierownika jednostki.

Termin składania dokumentów do 23 czerwca 2021.

Wzór podania (DRUK DWUSTRONNY)

W terminie do 9 lipca 2021 roku Komisja sporządza protokół z postępowania kwalifikacyjnego wraz z listą kandydatów zakwalifikowanych do wyjazdu i listą rezerwową.

Zasady rekrutacji oraz warunki finasowania wyjazdów w roku akademickim 2020/23

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję