Strona: Rekrutacja pracownicy / Dział Współpracy Międzynarodowej

Rekrutacja pracownicy

red. Monika Stanisz

NABÓR DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH NA WYJAZDY W CELU WYGŁOSZENIA WYKŁADÓW W UCZELNIACH POZAEUROPEJSKICH 

Termin składania dokumentów - 26 stycznia 2024

Kryteria kwalifikacji kandydatów

 • wybór uczelni zgodny ze strategicznymi dziedzinami nauki,
 • staż pracy w Politechnice Rzeszowskiej (pierwszeństwo dla pracowników z dłuższym stażem),
 • posiadanie stopnia naukowego (minimum doktora),
 • brak zatwierdzonych innych mobilności w programie Erasmus.

W przypadku większej liczby zgłoszeń niż liczba oferowanych miejsc preferowane będą wnioski nauczycieli akademickich, którzy w kolejności:

- aktualnie prowadzą wspólne przedsięwzięcia naukowe z pracownikami wybranej uczelni partnerskiej (badania, publikacje, inne projekty UE),

- brali udział w przygotowaniu projektu wniosku,

- byli inicjatorami podpisania nowych umów partnerskich,

- brali czynny udział w realizacji wizyt pracowników z uczelni partnerskich w bieżącym

i ubiegłym roku akademickim,

- podadzą konkretne korzyści naukowe jakie przyniesie im mobilność do uczelni partnerskiej,

- nie wyjeżdżali do tej pory w ramach Erasmusa pozaeuropejskiego.

Strategiczne dziedziny nauki w odniesieniu do poszczególnych uczelni partnerskich.

Gruzja – 2 mobilności:

 • Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Business and Technology University, International Black Sea University: zarządzanie, finanse,
 • Georgian Technical University: mechanika, informatyka, elektrotechnika

Azerbejdżan – 1 mobilność:

 • Azerbaijan Technical University: mechanika, elektrotechnika, automatyka, transport
 • Baku Engineering University: budownictwo, energetyka, informatyka, inżynieria produkcji, logistyka

Kazachstan – 1 mobilność:

 • Al-Farabi Kazakh National University, Turan University, M.Kh.Dulaty Taraz Regional University: zarządzanie, finanse

Wymagane dokumenty i terminy

W celu udziału w rekrutacji należy złożyć podanie do DWM o przyznanie stypendium, adresowane do prorektora ds. studenckich, zgodnie ze wzorem zawierające:

 • uzasadnienie ubiegania się o stypendium wraz z opisem zakresu istniejącej i przyszłej współpracy, podaniem kontaktu merytorycznego w uczelni partnerskiej,
 • wykazanie udziału w przygotowaniu merytorycznym wizyt pracowników z uczelni partnerskich,
 • nazwę instytucji, w jakiej będzie się odbywać wizyta, przewidywany termin wyjazdu,
 • zgodę kierownika jednostki.

Termin składania dokumentów do 26 stycznia 2024.

Wzór podania (DRUK DWUSTRONNY)

Zasady rekrutacji  2023-25

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję