Strona: Ukraina 2015/16 / Dział Współpracy Międzynarodowej

Ukraina 2015/16

W roku 2015 Erasmus rozszerzył zakres działania o kraje spoza Unii Europejskiej w ramach Akcji 1 Mobilność Edukacyjna, Mobilność studentów i pracowników uczelni - Współpraca z krajami partnerskimi. Projekt złożony przez nasz dział do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na wymianę z Ukrainą został zaakceptowany i przyjęty do realizacji. W roku akademickim 2015/16 w ramach budżetu realizowane będą mobilności z Ukrainy do naszej uczelni:

 

Liczba osób

Czas trwania

Dni podróży

Studenci - studia

1

5 miesięcy

2 dni

Pracownicy - wykłady

2

10 dni

4 dni

Pracownicy - szkolenie

1

5 dni

2 dni

 

Partnerzy biorący udział w projekcie:

Lvivska Polytechnika (Lwów)

National Technical University of Ukraine (Kijów)

Harmonogram:

4 marca - złożenie wniosku o przyznanie dofinansowania,

październik 2015 - przyjazd pracowników administracji z uczelni partnerskich w celu omówienia szczegółów dotyczących

wymian i finansowania, przygotowania dokumentacji, zasad naboru uczestników, wsparcia organizacyjnego uczestników,

październik/listopad 2015 - ogłoszenie naboru dla studentów, promocja projektu, wybór beneficjentów,

listopad 2015 - przygotowanie dokumentacji studentów,

listopad/grudzień 2015 - rekrutacja i rozpoczęcie wymian pracowników dydaktycznych,

luty 2016 - rozpoczęcie wymian studentów,

lipiec 2016 - zakończenie wymian studentów i pracowników,

30 września 2016 - zakończenie projektu

październik/listopad 2016- upowszechnienie rezultatów i podsumowanie działań objętych projektem.

Zasady partnerstwa The Erasmus+ regulations:

Lviv Politechnic National University

National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”

Organizacja mobilności

Realizacja projektu będzie zgodna z zapisami w Przewodniku po programie Erasmus+ na rok 2015

Selekcja kandydatów zostanie przeprowadzona na podstawie przejrzystych kryteriów ustalonych pomiędzy partnerami przez rozpoczęciem wymian, uznawalność będzie przebiegała zgodnie z przyjętymi normami wypracowanymi w trakcie wymian z krajami programu, zgodnie z ogólnoprzyjętymi standardami w programie Erasmus+ zasadami rekrutacji publikowanymi na uczelnianych stronach programu Erasmus+ http://fao.portal.prz.edu.pl/pl/program-erasmus/zasady-formalne/. Selekcja uczestników po stronie ukraińskiej będzie opierała się na prostych i przejrzystych kryteriach. Studenci winni charakteryzować się bardzo dobrymi wynikami w nauce oraz biegłą znajomością języka obcego. Selekcja kandydatów będzie przeprowadzona przez Komisję Rekrutacyjną zgodnie z ustalonymi kryteriami i wymogami publikowanymi na stronie internetowej projektu. Aplikujący studenci powinni spełniać kryteria uczelni wysyłającej i przyjmującej. Wsparcie organizacyjne zostanie zapewnione przez Działy Współpracy z Zagranicą na poszczególnych uczelniach biorących udział w projekcie oraz, w przypadku przyjazdów na Politechnikę - byłych stypendystów programu Erasmus (system opiekunów) zarówno w przypadku studentów jak i pracowników.

Uznanie mobilności zostanie przeprowadzone na zasadach obowiązujących w uczelniach. Obie uczelnie partnerskie podpisały "Magna Charta Universitatum" i biorą czynny udział w reformach systemu edukacji zgodnie z Procesem bolońskim. National Technical University of Ukraine od 2006 stosuje punktację ECTS, a od 2011 uczelnia wydaje Suplementy do dyplomów, które ułatwiają uznawalność kwalifikacji. System ten wpływa na zwiększenie mobilności studentów, nauczycieli, pracowników administracji i absolwentów. Uznawalność i transfer punktów uzyskanych na uczelni przyjmującej będzie przeprowadzany na podstawie dokumentów obowiązujących w programie Erasmus+: Learning Agreement (Porozumienie o programie studiów) oraz Transcript of records (Wykaz Zaliczeń). Uczestnicy otrzymają również dyplom uczestnictwa w wymianie, podpisany przez prorektora ds. kształcenia.

 Więcej informacji o programie na stronie: http://erasmusplus.org.pl/dokumenty/szkolnictwo-wyzsze/

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję