Strona: Język polski / Dział Współpracy Międzynarodowej

Język polski

Znajomość języka polskiego

Kandydat cudzoziemiec ubiegający się o przyjęcie na studia na Politechnice Rzeszowskiej zobowiązany jest dostarczyć do Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (MKR) w terminie wynikającym z harmonogramu rekrutacji dokument potwierdzający znajomość języka na poziomie B2, w którym będą prowadzone studia.

Za dokument potwierdzający znajomość języka polskiego uprawniający do podejmowania studiów prowadzonych w języku polskim na Politechnice Rzeszowskiej uznaje się:

  • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim na poziomie B2 w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub Narodową Agencję Wymiany Akademickiej;
  • certyfikat językowy lub zaświadczenie z kursu języka polskiego na poziomie B2;
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej, w której język polski był językiem wykładowym lub posiadanie pozytywnego wyniku z przedmiotu język polski na świadectwie maturalnym;
  • dyplom ukończenia studiów z językiem polskim jako wykładowym;
  • w uzasadnionych przypadkach potwierdzenie przygotowania i stopnia użytkowania języka polskiego pozwalające na podjęcie studiów kandydat może uzyskać w Uczelni.

 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję