Strona: Język polski / Dział Współpracy Międzynarodowej

Język polski

Znajomość języka polskiego

Kandydat cudzoziemiec ubiegający się o przyjęcie na studia na Politechnice Rzeszowskiej zobowiązany jest dostarczyć do Komisji ds. rekrutacji cudzoziemców w terminie wynikającym z harmonogramu rekrutacji dokument potwierdzający znajomość języka, w którym będą prowadzone studia (Zarządzenie Nr 27/2024 Rektora PRz).

Za dokument potwierdzający znajomość języka polskiego uprawniający do podejmowania studiów prowadzonych w języku polskim na Politechnice Rzeszowskiej uznaje się:

1) zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim na poziomie B2 w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub Narodową Agencję Wymiany Akademickiej: Certyfikacja języka polskiego jako obcego - BIP MNISW (nauka.gov.pl);

2) certyfikat znajomości języka polskiego potwierdzający znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B2, wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego:

3) certyfikat językowy lub zaświadczenie z kursu języka polskiego na poziomie B2;

4) świadectwo ukończenia szkoły średniej, w której język polski był językiem wykładowym lub posiadania pozytywnej oceny z przedmiotu język polski na świadectwie maturalnym;

5) dyplom ukończenia studiów z językiem polskim jako wykładowym;

6) w uzasadnionych przypadkach potwierdzenie przygotowania językowego i stopnia użytkowania języka polskiego pozwalające na podjęcie studiów kandydat może uzyskać w Uczelni.

 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję