Przed, w trakcie wyjazdu, na zakończenie

Przed wyjazdem sporządzane są następujące dokumenty:   

Umowa pomiędzy studentem a uczelnią macierzystą

Porozumienie o programie praktyki (Training Agreement- wzór - dokumenty do pobrania) -umowa między studentem, instytucją przyjmującą i uczelnią macierzystą.

Przygotowanie danych do zawarcia umowy na wyjazd zagraniczny:

  • dane osobowe, data urodzenia
  • dane bankowe (nr konta, nazwa banku, SWIFT)

 Dodatkowe informacje:

Każdy stypendysta Erasmusa+ jest zobowiązany ubezpieczyć się przed wyjazdem od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz uzyskać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne.

Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ-wydawana przez NFZ. W przypadku absolwentów możliwość ubiegania się o kartę EKUZ wygasa po 4 miesiącach od daty obrony.

Wysokość stypendium z programu Erasmus+ określa Narodowa Agencja dla każdej edycji programu (zasady alokacji i stawki)

Należy przystąpić do testu językowego OLS, do którego zaproszenie wysyłane jest na wskazany adres e-mailowy.
   

Zaliczenie praktyki

W przypadku praktyki obowiązkowej, która stanowi integralną część studiów w uczelni macierzystej, zaliczenie praktyki następuje tak samo, jak zaliczenie przedmiotu, a plan praktyki musi zostać zatwierdzony przez wydziałowego kierownika praktyk

Praktyka podlega ocenie według systemu poniżej. Ocenę wystawia koordynator praktyk:   

 

ECTS GRADE

LOCAL GRADE

DEFINITION

A

5.0

VERY GOOD

B

4.5

GOOD PLUS

C

4

GOOD

D

3,5

SATISFACTORY PLUS

E

3

SATISFACTORY

F

2

FAIL

 

 

 

    

Przedłużanie i skracanie praktyk

Jeżeli studentowi przydarzy się poważny wypadek, albo ciężka choroba, istnieje możliwość skrócenia pobytu z powodu tzw. “siły wyższej”. W takiej sytuacji student powinien natychmiast skontaktować się z macierzystą uczelnią.

Przedłużenie pobytu w instytucji przyjmującej w ramach programu Erasmus+ jest możliwe tylko w obrębie jednego roku akademickiego. Nie można przedłużyć pobytu na kolejny rok akademicki, nawet bez otrzymania stypendium.

 

Na zakończenie

 Przed powrotem z praktyk należy uzyskać zatwierdzić u koordynatora: Traineeship Certificate oraz Confirmation Letter (wzory - dokumenty do pobrania) na papierze firmowym w dwóch egzemplarzach. W dokumentach powinny znaleźć się daty obowiązywania umowy finansowej.  

Grant rozliczany jest co do dnia. Dokumenty należy dostarczyć w ciągu 7 dni od zakończenia praktyki. 

Uzupełnienie 2. testu językowego na platformie OLS jest obowiązkowe i stanowi część umowy finansowej, podobnie jak Ankieta on-line  wysłana na skrzynkę pocztową z narzędzia Mobility Tool.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję