Strona: Przed, w trakcie wyjazdu, na zakończenie / Dział Współpracy Międzynarodowej

Przed, w trakcie wyjazdu, na zakończenie

baner.png

Przed wyjazdem

 1. Acceptance Letter – akceptacja odbywania przez studenta praktyki w instytucji przyjmującej w określonym terminie
 2. Learning Agreement – Porozumienie o programie praktyk, umowa pomiędzy studentem a instytutcja przyjmującą
 3. Umowa pomiędzy studentem a uczelnią macierzystą – podpisywana na tydzień przed wyjazdem

Przygotowanie danych do umowy:

 • dane osobowe (adres zamieszkania studenta)
 • data urodzenia
 • dane bankowe (nr konta walutowego do wypłaty GRANTU, nazwa banku, SWIFT) najczęściej studenci zakładają konta w banku walutowym Revolut

Beneficiary Module – Ankieta Online wysyłana na skrzynkę pocztową z narzędzia BM. Uzupełnienie ankiety jest obowiązkowe. W przypadku nieuzupełnienia ankity student będzie zobowiązany zwrócić całość grantu.

Grant - Wypłata grantu następuje na 2-5 dni przed wyjazdem na praktykę, po podpisaniu umowy przez studenta.

Osoby wykazujące korzystanie z niskoemisyjnych środków transportu (pociąg, autobus, samochód) mogą otrzymać dodatkowow jednorazowo 50 EURO (Green Travel) i w przypadku dłuższej podróży w/w środkiem transportu przysługuje Indywidualne Wsparcie – IW na 2 dni podróży (1 dzień w pierwszą stronę i 1 dzień na powrót).

Ubezpieczenie

Każdy stypendysta Erasmusa+ jest zobowiązany ubezpieczyć się przed wyjazdem od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz uzyskać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne. Każdy student dostarcza 2 ubezpieczenia.

 • Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ-wydawana przez NFZ.
 • Dodatkowe - np. karta EURO26 (dla osób, które nie ukończyły jeszcze 26 roku życia) lub kartę ISIC.
 • W przypadku absolwentów możliwość ubiegania się o kartę EKUZ wygasa po 4 miesiącach od daty obrony.

 

 

Zaliczenie praktyki

W przypadku praktyki obowiązkowej, która stanowi integralną część studiów w uczelni macierzystej, zaliczenie praktyki następuje tak sam, jak zaliczenie przedmiotu, a plan praktyki musi zostać zatwierdzony przez wydziałowego koordynatora ds. praktyk na odpowiednim wydziale.

ECTS GRADE

LOCAL GRADE

DEFINITION

A

5

VERY GOOD

B

4.5

GOOD PLUS

C

4

GOOD

D

3.5

SATISFACTORY PLUS

E

3

SATISFACTORY

F

2

FAIL

 

 

Przedłużenie  i skrócenie praktyk
Jeżeli studentowi przydaży się wypadek lub inny przypadek siły wyższej, to istnieje możliwość skrócenia pobytu.

Student może przełużyć praktyki pod warunkiem, że posiada kapitał wyjazdowy i uczelnia posiada dodatkowe środki na ten cel.

 

Na zakończenie praktyk

Przed powrotem z praktyk należy uzuskać/zatwierdzić u koordynatora :

 1. After the Mobility – na papierze firmowym w dwóch egzemplarzach. W dokumentach powinny znaleźć się daty obowiązywania umowy finansowej oraz opis wykonywanych czynności podczas praktyk.
 2. Confirmation Letter – na papierze firmowym w dwóch egzemplarzach. W dokumentach powinny znaleźć się daty obowiązywania umowy finansowej, ocena wystawiona przez opiekuna praktyk z instytucji przyjmującej.
 3. Sprawozdanie stypendysty - opinia wyrażona przez studenta na temat odbytej praktyki
 4. Ankieta w narzędziu Beneficiary Module – obowiązkowa do wypełnienia ankieta wysyłana na e-mail studenta

 

Grant rozliczany jest co do dnia.

Dokumenty na zakończenie praktyk należy dostaczyć do 7 dni od zakończenia.

 

 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję