Strona: EU4Belarus: Stypendia dla białoruskich studentów / Dział Współpracy Międzynarodowej

EU4Belarus: Stypendia dla białoruskich studentów

2021-08-19

Unia Europejska w ramach programu „EU4Belarus: Solidarność z mieszkańcami Białorusi” ogłasza nabór do projektu stypendialnego dla obywateli Białorusi.

Stypendia EU4Belarus – SALT (Support for Advanced Learning and Training) są przeznaczone dla  białoruskich studentów, którzy już studiują na uniwersytetach Polski, Litwy, Łotwy oraz Czech a także dla tych, którzy rozpoczną studia w roku akademickim 2021/22 i 2022/23.

 Stypendium przysługuje na cały okres studiów na poziomie licencjackim lub magisterskim i wynosi 450 EUR miesięcznie wypłacane od września do czerwca.

150 stypendiów zostanie przyznanych studentom w roku akademickim 2021/22 oraz tym, którzy przystąpią do studiów w roku akademickim 2022/23.

 Dodatkowo zapewniony zostanie jednorazowy zwrot kosztów podróży.

O stypendium mogą ubiegać się studenci polskich, litewskich, łotewskich i czeskich uczelni oraz ci, którzy zgłosili się na rok akademicki 2021/22 i spełniają co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

  1. Byli represjonowani podczas protestów związanych z wyborami prezydenckimi w 2020 roku i zostali zmuszeni do opuszczenia Białorusi;
  2.  Mają trudności finansowe lub nie mają wystarczające środków, aby mieszkać w jednym z czterech wymienionych krajów;
  3.  Są osobami niepełnosprawnymi.

Termin składania wniosków upływa 6 września 2021 r.

 Więcej informacji oraz listę wymaganych dokumentów i formularz rejestracji znajdziesz tutaj:  http://eu4belarus.info

 Program „EU4Belarus: Solidarność z narodem Białorusi” to odpowiedź Unii Europejskiej na kryzys polityczny po wyborach prezydenckich na Białorusi. Jego nadrzędnym celem jest przyczynienie się do wzmocnienia działań w celu osiągnięcia obywatelskiego upodmiotowienia i zrównoważonego wzrostu gospodarczego na Białorusi.

Program EU4Belarus – SALT jest zarządzany przez Centralną Agencję Zarządzania Projektami i realizowany we współpracy z Biurem Edukacji w gabinecie Swietłany Tichanowskiej.

 ---------------------------

Европейский союз в рамках программы «EU4Belarus: солидарность с народом Беларуси» объявляет конкурс заявок на получение стипендий EU4Belarus – SALT (Support for Advanced Learning and Training) для беларусских студентов_к, которые уже учатся в университетах Литвы, Латвии, Чехии и Польши, а также для тех, кто поступит в вузы этих стран в 2021/22 и в 2022/23 учебных годах.

150 стипендий будут распределены между учащимися 2021/22 учебного года и теми, кто поступит в 2022/23 учебном году.

Программа реализуется в партнерстве с правительствами Латвии, Литвы, Польши и Чехии и финансируется Европейским союзом в рамках пакета специальных мер «EU4Belarus: солидарность с народом Беларуси». Эти меры были приняты в ответ на политический кризис, развернувшийся после президентских выборов в Беларуси. Цель программы — содействовать укреплению устойчивости ради расширения гражданских прав и возможностей и устойчивого экономического роста в Беларуси.

Кто может претендовать на стипендии

Беларусские студенты и студентки, обучающиеся в университетах Литвы, Латвии, Чехии и Польши и те, кто подал_а документы на зачисление на 2021/2022 учебный год, соответствующие, как минимум, одному из перечисленных ниже критериев:

  1. пострадал_а от репрессий и был_а вынужден_а уехать из Беларуси*;
  2. испытывает материальные затруднения или не имеет достаточно средств для проживания в одной из четырех указанных стран;
  3. имеет инвалидность.

*приоритетный критерий

Стипендия составляет 450 евро в месяц и выплачивается с сентября по июнь.

Стипендия рассчитана на один полный цикл обучения по программе бакалавриата или магистратуры. Максимальный срок поддержки составляет 4 года.

Регламент проведения конкурса

Для участия в конкурсе необходимо в срок не позднее 6 сентября 2021 г. заполнить анкету и приложить подтверждающие документы*:

  • свидетельства факта репрессий, а в случае отсутствия таковых, описание ситуации и рекомендации и контакты тех, кто может подтвердить факт репрессий;
  • медицинское свидетельство об инвалидности;
  • справку о финансовом положении родителей или самого кандидата, а в случае невозможности ее получения, описание ситуации в произвольной форме.

Заявки на получение стипендии будут оцениваться на основе информации, представленной в анкете. Отборочная комиссия состоит из представителей Офиса по образованию и CPMA. В случае необходимости будут привлекаться внешние независимые эксперты.

Кандидаты_ки, успешно прошедшие конкурс письменных заявок, будут приглашены на мотивационное интервью.

О результатах конкурса кандидаты_ки будут проинформированы не позднее
26 сентября 2021 г.

 

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję