Strona: Stypendia Republiki Słowackiej_ pobyty studyjne / Dział Współpracy Międzynarodowej

Stypendia Republiki Słowackiej_ pobyty studyjne

2024-04-02
, red.  https://www.scholarships.sk/

Narodowy program stypendialny Republiki Słowackiej- stypendia dla studentów zagranicznych, doktorantów, nauczycieli akademickich, pracowników naukowych i artystycznych.

Narodowy Program Stypendialny Republiki Słowackiej (NŠP) jest finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji, Nauki, Badań i Sportu Republiki Słowackiej (MŠVVaŠ SR) oraz z budżetu państwa Republiki Słowackiej.Utworzenie Krajowego Programu Stypendialnego w celu wspierania mobilności studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich, badaczy i artystów zostało zatwierdzone przez Rząd Republiki Słowackiej w 2005 roku.

Celem programu jest wspieranie mobilności zagranicznych studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich, pracowników badawczych i artystycznych w ramach pobytów na słowackich uniwersytetach i organizacjach badawczych.

O stypendium ze środków NŠP mogą ubiegać się:

  1. studenci, którzy:
  • są studentami uczelni spoza Republiki Słowackiej,
  • są studentami studiów wyższych II stopnia lub studentami, którzy w momencie składania wniosku mają za sobą już co najmniej 2,5 roku studiów na tym samym/podobnym kierunku studiów/programie,
  • ukończą pobyt studyjny na Słowacji w ramach zagranicznych studiów uniwersyteckich i którzy zostali przyjęci przez publiczną, prywatną lub państwową uczelnię w Republice Słowackiej w celu uzyskania dostępu do mobilności akademickiej [1] w celu studiowania w Republice Słowackiej.

Wszystkie 3 wymienione warunki muszą zostać spełnione. Kategoria ta nie dotyczy studiów doktoranckich (lub ich odpowiedników).

  • Czas trwania pobytu stypendialnego (w przypadku tej kategorii): 1-2 pełne semestry (tj. 4-5 lub 9-10 miesięcy), lub 1-3 pełne trymestry, jeśli rok akademicki jest podzielony na trymestry (tj. 3-4 lub 6-7 lub 9-10 miesięcy).
  1. doktoranci, których studia uniwersyteckie lub kształcenie naukowe odbywają się za granicą i których jakaś publiczna, prywatna lub państwowa uczelnia lub instytucja badawcza upoważniona do realizacji programu studiów doktoranckich [2](np. SAV) w Republice Słowackiej przyjmuje w celu przyjęcie na mobilność akademicką 1na pobyt studyjny/badawczy/artystyczny na Słowacji.
  • Czas trwania pobytu stypendialnego (w przypadku tej kategorii): 1-10 miesięcy.
  1. zagraniczni nauczyciele akademiccy, pracownicy naukowi i artystyczni, zaproszeni na wykład/ badania/sztukę przez instytucję mającą siedzibę na Słowacji posiadającą ważny certyfikat kompetencji do prowadzenia badań i rozwoju, niebędącą spółką komercyjną [3]zostać na Słowacji.
  • Czas trwania pobytu stypendialnego (w przypadku tej kategorii): 1-10 miesięcy.

 

WYSOKOŚĆ STYPENDIUM I REALIZACJA POBYTU

Kategoria:

 Miesięczny

a) student studiów II stopnia

 620 EUR

b) doktorant

 1025,50 EUR

c) nauczyciel akademicki/naukowiec, lub pracownik artystyczny:

 

· bez doktoratu. (lub równoważne) i jednocześnie posiadające mniej niż 4 lata wymienionego doświadczenia na stanowisku nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego, lub pracownik artystyczny

 1025,50 EUR

· posiada stopień doktora. (lub równoważny) i jednocześnie posiadający mniej niż 10 lat doświadczenia jako nauczyciel akademicki lub pracownik naukowy, lub pracownik artystyczny

 1370 EUR

· posiada stopień doktora. (lub równoważny) i jednocześnie posiadający ponad 10-letnie doświadczenie jako nauczyciel akademicki lub pracownik naukowy, lub pracownik artystyczny

 1470 EUR

Wnioskodawcy zagraniczni, którzy otrzymują stypendium na Słowacji w ramach innych programów stypendialnych finansowanych ze środków publicznych (np. Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, Erasmus+, CEEPUS, umowy dwustronne itp.) nie mogą wnioskować o to stypendium.

Szczegółowe informacje na temat programu są dostępne na stronie: www.stipendia.sk lub www.scholarships.sk

Informacje ogólne: https://www.scholarships.sk/en/news/call-for-applications-academic-year-2024/2025-apply-now!

Kto może uczestniczyć: https://www.scholarships.sk/en/main/programme-terms-and-conditions/foreign-applicants

 

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję