Strona: Universidade Federal de Ouro Preto, Brazylia / Dział Współpracy Międzynarodowej

Universidade Federal de Ouro Preto, Brazylia

2023-08-29
, red.  Monika Stanisz

 

W dniach 10-14.07.2023 roku miałam przyjemność odbyć wizytę na Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) w Ouro Preto w Brazylii.

W planie mojej wizyty na UFOP znalazły się zarówno kwestie związane z dydaktyką, jak i badaniami naukowymi. Wygłoszone przeze mnie wykłady zatytułowane: Concrete-like polymer composites modified with waste and designed using experimental planning methods, obejmowały m.in. takie zagadnienia, jak:

  • Betonopodobne kompozyty polimerowe: klasyfikacja, definicje, właściwości, możliwości zastosowania.
  • Problem odpadów.
  • Możliwości modyfikacji kompozytów żywicznych materiałami odpadowymi.
  • Metody planowania eksperymentu, narzędzie pomocne w procesie projektowania, pozyskiwania i analizy materiałów budowlanych.

Wygłoszone wykłady stały się inspiracją do rozmów prowadzonych w ramach tzw. spotkań technicznych. Przedstawiłam także prezentację zawierającą informacje o Politechnice Rzeszowskiej, Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury oraz Katedrze Budownictwa Ogólnego. Studenci uczestniczący w wykładach pytali o możliwości studiowania na Politechnice Rzeszowskiej. Ja także mogłam przybliżyć sobie historię, specyfikę oraz możliwości kształcenia na UFOP w trakcie spotkania z Andersonem Gamarano, przedstawicielem Biura Współpracy Międzynarodowej UFOP.

Osobny punkt mojej wizyty stanowiło zwiedzanie bogatej bazy laboratoryjnej UFOP i zapoznanie się z funkcjonowaniem posiadanej aparatury i urządzeń badawczych, co umożliwi wykorzystanie nowo nabytej wiedzy i doświadczenia na macierzystej Uczelni. Ciekawym doświadczeniem było zwiedzenie tzw. „Sustainable village”, która powstała na terenie Uczelni w oparciu o różne materiały zaprojektowane z wykorzystaniem odpadów.

Ważną częścią wyjazdu był dla mnie także aspekt naukowo-badawczy, gdyż od 2019 roku współpracuję z profesorem Guilherme Jorge Brigolini Silvą, który jest pracownikiem UFOP. Profesor Brigolini dwukrotnie gościł na Politechnice Rzeszowskiej (w 2019 i 2022 roku) również w ramach programu ERASMUS+. Podczas jego pierwszej wizyty uzgodniliśmy możliwe kierunki współpracy. Z założenia głównym celem tej współpracy było podjęcie wspólnych badań nad możliwością zastosowania różnego typu odpadów do otrzymywania materiałów budowlanych. Na bazie tej współpracy powstały trzy artykuły naukowe opublikowane w renomowanych czasopismach naukowych. Kolejny artykuł oraz zgłoszenie patentowe są obecnie w trakcie opracowywania. Wizyta na UFOP stworzyła możliwość uzgodnienia wielu kwestii związanych z analizą wyników badań i przygotowaniem tych dokumentów.

Miałam także okazję poznać osobiście cały zespół badawczy profesora Brigoliniego, z którym do tej pory kontaktowałam się wyłącznie w sposób zdalny. Spotkania z zespołem prof. Brigoliniego stworzyły okazję do omówienia potencjalnych sposobów dalszej współpracy, zaprezentowania najnowszych wyników badań, a także rozważenia możliwości podjęcia wspólnych prac badawczych w zakresie nowych kompozytów budowlanych. Omówiono możliwości ubiegania się o wspólne projekty badawcze.

Wizyta w uczelni partnerskiej stanowiła dla mnie również doskonałą okazję do edukacji międzykulturowej i międzynarodowej oraz promowania macierzystej Uczelni za granicą. Pozwoliła zdobyć nowe doświadczenia, kontakty i doskonalić umiejętności językowe.

Informacja na tronie UFOP.

dr hab. inż. Bernardeta Dębska, prof. PRz

Katedra Budownictwa Ogólnego

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję