Strona: Język angielski / Dział Współpracy Międzynarodowej

Język angielski

Znajomość języka angielskiego

Kandydat cudzoziemiec ubiegający się o przyjęcie na studia na Politechnice Rzeszowskiej oprócz podstawowych dokumentów wskazanych w Uchwale nr 27/2020 Senatu Politechniki Rzeszowskiej z dnia 30 czerwca 2020 r. zobowiązany jest dostarczyć do Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w terminie wynikającym z harmonogramu rekrutacji dokument potwierdzający znajomość języka na poziomie B2, w którym będą prowadzone studia.

Za dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego uprawniający do podejmowania studiów prowadzonych w języku angielskim na Politechnice Rzeszowskiej uznaje się:

  • certyfikat językowy lub zaświadczenie z kursu języka angielskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B2;
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej, w której język angielski był językiem wykładowym lub posiadanie z przedmiotu język angielski na świadectwie maturalnym wyniku odpowiadającego poziomowi B2 lub posiadanie dyplomu IB lub dyplomu EB;
  • dyplom ukończenia studiów z językiem angielskim jako wykładowym;
  • w uzasadnionych przypadkach potwierdzenie przygotowania i stopnia użytkowania języka angielskiego pozwalające na podjęcie studiów kandydat może uzyskać w Uczelni.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję