Strona: Język angielski / Dział Współpracy Międzynarodowej

Język angielski

Znajomość języka angielskiego

Kandydat cudzoziemiec ubiegający się o przyjęcie na studia na Politechnice Rzeszowskiej oprócz podstawowych dokumentów wskazanych w Uchwale nr 27/2020 Senatu Politechniki Rzeszowskiej z dnia 30 czerwca 2020 r. zobowiązany jest dostarczyć do Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w terminie wynikającym z harmonogramu rekrutacji dokument potwierdzający znajomość języka na poziomie B2, w którym będą prowadzone studia.

Za dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego uprawniający do podejmowania studiów prowadzonych w języku angielskim na Politechnice Rzeszowskiej uznaje się:

  • certyfikat językowy lub zaświadczenie z kursu języka angielskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B2;
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej, w której język angielski był językiem wykładowym lub posiadanie z przedmiotu język angielski na świadectwie maturalnym wyniku odpowiadającego poziomowi B2 lub posiadanie dyplomu IB lub dyplomu EB;
  • dyplom ukończenia studiów z językiem angielskim jako wykładowym;
  • w uzasadnionych przypadkach potwierdzenie przygotowania i stopnia użytkowania języka angielskiego pozwalające na podjęcie studiów kandydat może uzyskać w Uczelni.

Knowledge of the English language

A foreign candidate applying for admission to studies at the Rzeszów University of Technology is obliged to provide the Admissions Committee (MKR) with a document confirming knowledge of the language at the B2 level in which the studies will be conducted.
The document confirming the knowledge of the English language entitling to take up studies conducted in English at the Rzeszów University of Technology is considered to be:

- a language certificate or a certificate from an English language course at B2 level;

- secondary school certificate where the program was taught in English, corresponding to the   B2 level;

- IB Diploma or EB Diploma;

- BSc Diploma with a program in English;

-  in justified cases, confirmation of the preparation and level of use of the English language allowing the candidate to undertake studies may be obtained at the University.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję