Strona: Dla nauczycieli / Dział Współpracy Międzynarodowej

Dla nauczycieli

Program Edukacja, nauczyciele akademiccy

red. Katarzyna Kadaj-Kuca

piotro_eea_grants_frse.png

STA - Staff Teaching Assignment - wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelniach: 

Norwegian University of Science and Technology, 

University of Stavanger, 

University of Akureyri.

Wymagane dokumenty i terminy:

W celu udziału w rekrutacji należy złożyć w termnie do 31 października 2021 roku wyznaczonym przez Dział Współpracy Międzynarodowej podanie (według wzoru), adresowane do prorektora ds. studenckich, zawierające:

  • uzasadnienie ubiegania się o wyjazd wraz z opisem zakresu istniejącej i przyszłej współpracy, podaniem ewentualnego kontaktu merytorycznego w uczelni partnerskiej,
  • nazwę instytucji, w jakiej będzie się odbywać wizyta, przewidywany termin wyjazdu,
  •  zgodę kierownika jednostki.

 Kryteria formalne:

Pracownik zakwalifikowany na wyjazd w Programie Edukacja musi być pracownikiem uczelni wysyłającej, zatrudnionym na podstawie umowy o pracę.  

Kryteria kwalifikacji kandydatów STA:

  • wybór uczelni zgodny ze strategicznymi dziedzinami nauki,
  • staż pracy w Politechnice Rzeszowskiej (pierwszeństwo dla pracowników z dłuższym stażem),
  • posiadanie stopnia naukowego (minimum doktora),
  • liczba zrealizowanych wyjazdów w latach ubiegłych z programów LLP Erasmus, Erasmus+ i FSS (pierwszeństwo dla wyjeżdzających mniejszą liczbę razy) 

W przypadku większej liczby zgłoszeń niż liczba oferowanych miejsc preferowane będą wnioski nauczycieli akademickich, którzy:

- aktualnie prowadzą wspólne przedsięwzięcia naukowe z pracownikami uczelni partnerskiej (badania, publikacje, inne projekty UE),

- podadzą konkretne korzyści naukowe jakie przyniesie im mobilność do uczelni partnerskiej.

 

 Całkowita liczba mobilności w projekcie: 4

Kraj

 

Liczba przyjazdów

Liczba wyjazdów

Norwegia

Pracownicy  wykłady

1

2

Islandia

Pracownicy  wykłady

0

1

 

Łącznie

1

3

 

Strategiczne dziedziny nauki w odniesieniu do poszczególnych uczelni partnerskich.

Norwegia:

  • Norwegian University of Science and Technology:  – Informatyka, Mechanika, Nauki o Zarządzaniu, Matematyka (WEiI, WBMiL WZ, WMiFS)
  • University of Stavanger:  – Budownictwo, Mechanika, Informatyka, Biochemia (WEiI,  WBMiL, WCH)

Islandia:

  • University of Akureyri:  – Biznes, Nauki o Zarządzaniu (WZ)

 

Wyjazdy powinny zostać zrealizowanie do czerwca 2022 roku.

 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję