Strona: Informacje / Dział Współpracy Międzynarodowej

Informacje

Nabór na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus +                                                   ZAKOŃCZONY  31.03.2021r. 

Zasady finansowania:


W zależnośi od kraju. do którego student będzie chciał wyjechać. 

Wysokości grantów [LINK]

Czas trwania praktyki:


  • od 2 do 12 miesięcy.

Gdzie można wyjechać?


Do zagranicznego przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit oraz innych instytucji (jednostki administracji państwowej, muzea, biblioteki, szpitale itp.), które znajdują się w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+, a jest to 27 krajów Unii Europejskiej; 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein, Norwegia; kraje kandydujące: Turcja, FYROM (Była Republika Jugosławii Macedonia). 

Nie można odbyć praktyk w instytucjach unijnych, w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie programami unijnymi, ani w polskich placówkach dyplomatycznych za granicą.

Rodzaje praktyk :


Praktyka studencka - w trakcie trwania studiów. Przez cały czas trwania praktyki należy posiadać status studenta. Wyjazd może odbyć się na wakacjach lub w trakcie trwania semestru (potrzebna specjalna zgoda dziekana i ustalenie sposobu nadrobienia zaległości wynikłych z nieobecności z wykładowcami). Nie jest to praktyka obowiązkowa w trakcie studiów.

Praktyka absolwencka - po obronie pracy dyplomowej. Przez cały czas trwania praktyki absolwenckiej należy mieć status tylko i wyłącznie absolwenta. Nie można kontynuować studiów na kolejnym stopniu. Absolwent ma czas na wyjazd do miesiąca czasu od daty obrony pracy dyplomowej. Praktyka musi zakończyć się przed upływem 12 miesięcy od obrony. Rekrutacja na wyjazd absolwenta odbywa się na ostatnim roku studiów. Absolwenci wyjeżdżają wyłącznie ze środków Erasmus+. 

W jednym roku akademickim studentowi przysługuje kapitał maksymalnie 12 miesięcy na wyjazd :

np. 12 miesięcy na praktykę, 12 miesięcy na studia, 6 miesięcy na studia, 6 miesięcy na praktykę 

 

Kryteria oceny kandydatów:


  • Znajomość właściwego języka obcego umożliwiającego swobodne porozumiewanie się, która jest weryfikowana na podstawie ustnego egzaminu językowego, organizowanego przez Studium Języków Obcych http://sjo.prz.edu.pl/egzaminy-uczelniane/stypendia--praktyki/erasmus
  • Dobra średnia ocen ważona z dotychczasowego toku studiów i za ostatni semestr
  • Zgoda dziekana na wyjazd
  • Ukończenie co najmniej pierwszego semestru studiów.

 

Praktyka studencka lub absolwencka powinna być związana z dziedziną, jaką się studiuje.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję