Strona: Informacje / Dział Współpracy Międzynarodowej

Informacje

baner.png

Praktyki studenckie  - studenci I, II, III stopnia (w tym uczestnicy Szkół Doktorskich) lub jednolitych studiów magisterskich (stacjonarnych lub niestacjonarnych). W przypadku studentów pierwszego roku pierwszego stopnia wyjazd jest możliwy pod warunkiem rozliczenia pierwszego roku studiów

Praktyki absolwenckie - studenci ostatniego roku studiów I, II, III stopnia (w tym uczestnicy Szkół Doktorskich) lub jednolitych studiów magisterskich (stacjonarnych lub niestacjonarnych), którzy zgłosili swoją kandydaturę, tj. dostarczyli do Działu Wspólpracy Międzynarodowej Poliechniki Rzeszowskiej komplet w pełni wypełnionych podpisanych i opieczętowanych dokumentów, podczas ostatniego roku studiów i ich kwalifikacja na praktykę nastąpiła przed egzaminem dyplomowym lub obroną pracy doktorskiej.

Zasady finansowania:

W zależnośi od kraju. do którego student będzie chciał wyjechać. 

Wysokości grantów [LINK]

Czas trwania praktyki:


  • od 2 do 12 miesięcy dla studentów
  • ok. 3 miesiące dla absolwentów. Dłuższy czas odbywania praktyki jest możliwy pod warunkiem posiadania środków
  • Jeżeli potwierdzony okres pobytu w organizacji przyjmującej będzie krótszy o więcej niż  5 dni w porównaniu z okresem na umowie finansowej lub aneksie do umowy wydłużający/skracający okres dofinansowania, wysokość dofinansowania zostanie proporcjonalnie obniżona.

Gdzie można wyjechać?


Do zagranicznego przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit oraz innych instytucji (jednostki administracji państwowej, muzea, biblioteki, szpitale itp.), które znajdują się w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+, a jest to 27 krajów Unii Europejskiej; 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein, Norwegia; kraje kandydujące: Turcja, FYROM (Była Republika Jugosławii Macedonia). 

Nie można odbyć praktyk w instytucjach unijnych, w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie programami unijnymi, ani w polskich placówkach dyplomatycznych za granicą.

Rodzaje praktyk :


Praktyka studencka - w trakcie trwania studiów. Przez cały czas trwania praktyki należy posiadać status studenta. Wyjazd odbywa się po zakończonym semestrze. Nie jest to praktyka obowiązkowa w trakcie studiów.

Praktyka absolwencka - po obronie pracy dyplomowej. Przez cały czas trwania praktyki absolwenckiej należy mieć status wyłącznie absolwenta. Absolwent ma czas na wyjazd do miesiąca czasu od daty obrony pracy dyplomowej. Praktyka musi zakończyć się przed upływem 12 miesięcy od dnia obrony. Rekrutacja na wyjazd absolwenta odbywa się na ostatnim roku studiów. Absolwenci wyjeżdżają wyłącznie ze środków Erasmus+.  

 

Kryteria oceny kandydatów:


  • Znajomość właściwego języka obcego umożliwiającego swobodne porozumiewanie się, która jest weryfikowana na podstawie ustnego egzaminu językowego, organizowanego przez Studium Języków Obcych http://sjo.prz.edu.pl/egzaminy-uczelniane/stypendia--praktyki/erasmus
  • Dobra średnia ocen ważona z dotychczasowego toku studiów i za ostatni semestr
  • Zgoda dziekana na wyjazd
  • Ukończenie co najmniej pierwszego semestru studiów.

 

Praktyka studencka lub absolwencka powinna być związana z dziedziną, jaką się studiuje.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję