Strona: O programie / Dział Współpracy Międzynarodowej

O programie

Politechnika Rzeszowska uczestniczy w Programie ERASMUS od roku 1998. W roku 2007 została zmieniona nazwa programu z SOCRATES na UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE. W 2014 roku nastąpiła zmiana nazwy na Erasmus+.

ERASMUS+ jest programem dla szkolnictwa wyższego - skierowany jest przede wszystkim do uczelni, ich studentów i pracowników. W niektórych jego akcjach mogą uczestniczyć także inne instytucje, organizacje lub przedsiębiorstwa, które współpracują z uczelniami.

Kraje uczestniczące w programie Erasmus:
 • 28 krajów Unii Europejskiej,
 • kraje spoza  UE: Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii

Do udziału w programie Erasmus+ uprawnia szkoły wyższe Karta Uczelni Erasmusa (Erasmus University Charter), nadawana przez Komisję Europejską. Jest to rodzaj certyfikatu umożliwiający uczelni ubieganie się o fundusze na konkretne działania przewidziane w programie. Karta nadawana jest najczęściej na okres wieloletni.

UCZELNIE biorące udział w programie Erasmus+ mają możliwość:
 • prowadzenia wymiany studentów obejmującej:
  • wysyłanie studentów na część studiów do partnerskich uczelni krajów uczestniczących i przyjmowanie studentów z tych uczelni (w uczelni goszczącej studenci realizują uzgodniony program studiów trwający od 3 miesięcy do 1 roku akademickiego);
  • wysyłanie studentów i absolwentów na praktyki do współpracujących instytucji, firm, organizacji w krajach europejskich na okres od 2 miesięcy do 1 roku akademickiego; uczelnia może także wysyłać swoich studentów na praktyki za pośrednictwem polskiej instytucji specjalizującej się w organizowaniu praktyk za granicą;
 • prowadzenia wymiany pracowników uczelni:
  • nauczycieli akademickich - wysyłanie nauczycieli akademickich do partnerskich uczelni i przyjmowanie wykładowców z tych uczelni w celu prowadzenia przez nich wykładów/zajęć dydaktycznych;
  • pracowników niebędących nauczycielami akademickimi - wysyłanie pracowników do partnerskich uczelni i przyjmowanie pracowników tych uczelni w celu umożliwienia im doskonalenia własnych umiejętności;
 • organizowania kursów intensywnych - cyklu zajęć dydaktycznych opracowanych i prowadzonych przez wykładowców z różnych krajów dla międzynarodowej grupy studentów;
 • udziału w projektach wielostronnych wraz z grupą uczelni z innych krajów uczestniczących; projekty mogą dotyczyć np. opracowywania nowych programów nauczania, w tym - nauczania na odległość, modernizowania uczelni, współpracy z przemysłem itp.
 • udziału w sieciach tematycznych Erasmusa.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję