Strona: Rekrutacja pracownicy / Dział Współpracy Międzynarodowej

Rekrutacja pracownicy

NABÓR DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH NA WYJAZDY W CELU WYGŁOSZENIA WYKŁADÓW W UCZELNIACH POZAEUROPEJSKICH 

Termin składania dokumentów - 27 stycznia 2023

Kryteria kwalifikacji kandydatów

 • wybór uczelni zgodny ze strategicznymi dziedzinami nauki,
 • staż pracy w Politechnice Rzeszowskiej (pierwszeństwo dla pracowników z dłuższym stażem),
 • posiadanie stopnia naukowego (minimum doktora),
 • brak zatwierdzonych innych mobilności w programie Erasmus.

W przypadku większej liczby zgłoszeń niż liczba oferowanych miejsc preferowane będą wnioski nauczycieli akademickich, którzy w kolejności:

- aktualnie prowadzą wspólne przedsięwzięcia naukowe z pracownikami uczelni partnerskiej (badania, publikacje, inne projekty UE),

- brali udział w przygotowaniu projektu wniosku,

- byli inicjatorami podpisania nowych umów partnerskich,

- brali czynny udział w realizacji wizyt pracowników z uczelni partnerskich w poprzedniej edycji projektu w latach 2019-22,

- podadzą konkretne korzyści naukowe jakie przyniesie im mobilność do uczelni partnerskiej,

- nie wyjeżdżali do tej pory w ramach Erasmusa pozaeuropejskiego.

Strategiczne dziedziny nauki w odniesieniu do poszczególnych uczelni partnerskich.

Brazylia - 3 mobilności:

 • University of São Paulo – mechanika i budowa maszyn, technologia chemiczna
 • Universidade Federal de Ouro Preto – biotechnologia, technologia chemiczna, budownictwo

Gruzja – 2 mobilności:

 • Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Business and Technology University, International Black Sea University: zarządzanie, finanse
 • Georgian Technical University: mechanika, informatyka, elektrotechnika

Azerbejdżan – 1 mobilność:

 • Azerbaijan Technical University: zarządzanie, finanse

W przypadku braku chętnych z podanej dziedziny nauki w kolejności:

 1. mobilność zostanie rozdzielona na pozostałe dziedziny przyznane dla uczelni/kraju,
 2. pod uwagę wzięte zostaną inne dziedziny nauki objęte umową między uczelniami.

Wymagane dokumenty i terminy

W celu udziału w rekrutacji należy złożyć podanie do DWM o przyznanie stypendium, adresowane do prorektora ds. studenckich, zgodnie ze wzorem zawierające:

 • uzasadnienie ubiegania się o stypendium wraz z opisem zakresu istniejącej i przyszłej współpracy, podaniem ewentualnego kontaktu merytorycznego w uczelni partnerskiej,
 • wykazanie udziału w przygotowaniu merytorycznym wizyt pracowników z uczelni partnerskich,
 • nazwę instytucji, w jakiej będzie się odbywać wizyta, przewidywany termin wyjazdu,
 • zgodę kierownika jednostki i dziekana.

Termin składania dokumentów do 27 stycznia 2023.

W terminie do 3 lutego 2023 roku Komisja sporządza protokół z postępowania kwalifikacyjnego wraz z listą kandydatów zakwalifikowanych do wyjazdu i listą rezerwową.

Wzór podania (DRUK DWUSTRONNY)

Zasady rekrutacji oraz warunki finasowania wyjazdów w projekcie trwającym w latach 2022/24

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję