Strona: Studia II stopnia / Dział Współpracy Międzynarodowej

Studia II stopnia

Politechnika Rzeszowska

       rejestracja.png

https://rekrutacja.prz.edu.pl

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA 

  • Rejestracja: 

- od 1 czerwca 2024 - do 12 września 2024 do godziny 15:00 (rekrutacja letnia) 

- od 1 grudnia 2024 - lutego 2025 (rekrutacja zimowa)

Harmonogram rekrutacji - Harmonogram 

1. Wypełnij ankietę osobową - Formularz PODANIA SIR

2. Wykonaj opłatę rekrutacyjną - Opłata rekrutacyjna

3. Wybierz kierunek studiów - Kierunki studiów

4. Portfolio - Portfolio dla kierunku Architektura

5. Egzaminy wstępne :

6. Zakwaterowanie w akademiku - Domy studenckie

 

i_etap_rekrutacji.png

Weryfikacja dokumentów zagranicznych uprawniających do podjęcia studiów

Dział Współpracy Międzynarodowej. Budynek "V", II piętro, pokój V-214

Przyjmowanie od kandydatów cudzoziemców wymaganych dokumentów i ich weryfikacja w terminach:

od 3 do 5 września 2024 r. w godzinach od 9:00- 15:00  

od 12 do 13 września 2024 w godzinach 9:00 do 15:00

Wymagane dokumenty na studia drugiego stopnia:

1. ankieta osobowa(formularz PODANIA SIR) - wydrukowana z Systemu Internetowej Rekrutacji na studia i podpisana przez kandydata; 

2. kopia oryginału dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia uzyskana za granicą zalegalizowana lub opatrzona apostille - oryginał dokumentu należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem.

3. kopia oryginału suplementu do dyplomu zalegalizowana lub opatrzona apostille - oryginał dokumentu należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem.

Więcej  informacji dotyczących suplementu można znaleźć TUTAJ

4. kopia tłumaczenia: Do dokumentów wydanych za granicą wymagane jest tłumaczenie na język polski sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego albo konsula Rzeczypospolitej Polskiej urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument.  Dotyczy to również legalizacji i apostille. Oryginały dokumentów należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem.

Listę tłumaczy przysięgłych można znaleźć tutaj.

Uznanie wykształcenia w celu kontynuacji nauki w Polsce _ Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA)

Zagraniczne dyplomy uprawniają w Polsce do kontynuacji kształcenia na zasadach określonych w umowach międzynarodowych, a w przypadku braku takich umów – na podstawie odpowiednich przepisów krajowych. Ze znajdującego się na stronie menu wybierz interesujący Cię poziom kształcenia i sprawdź, czy Twój zagraniczny dyplom uprawnia Cię do podjęcia nauki na studiach w Polsce.

5. paszport (do wglądu);

6. fotografia w wersji elektronicznej, zamieszczona w formularzu PODANIA SIR;

7. wiza lub karta pobytu lub inny dokument (do wglądu) uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Obywatele Unii Europejskiej mogą przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres do 3 miesięcy. Po upływie tego terminu muszą zarejestrować swój pobyt w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie;

8. kopia oryginału dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie B2.

Oryginał dokumentu należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem. Więcej informacji TUTAJ. 

9. oświadczenie o uprawnieniu do niewnoszenia opłat za kształcenie wraz z dokumentem do wglądu potwierdzającym uprawnienie (jeśli dotyczy);

10. oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami, o których mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1).

Egzaminy wstępne (nieobowiązkowe) :

Egzamin wstępny:

termin ustalony

przez Dziekana

Składanie PORTFOLIO 

osobiście w dniu 9 lutego 2024 r.
w godzinach od 1000 do 1300

budynek P, ul. Poznańska 2, pokój nr P-105

dokumenty wysłane pocztą muszą dotrzeć do Komisji do dnia 9 lutego 2024 r. do godz. 1500 - decyduje data wpływu dokumentów do Komisji.

Adres do wysyłki:
Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury
ul. Poznańska 2, pokój P-105
35-084 Rzeszów
z dopiskiem: Portfolio-architektura II stopień

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję