Rekrutacja

Studenci w danym roku akademickim mają możliwość ubiegania się o wyjazd do jednej z instytucji przedstawionych w Ofertach, lub instytucji przez siebie znalezionej. 

Osoby, które będą starały się wyjechać na praktykę absolwencką, mogą wyjechać do miesiąca czasu od obronienia pracy dyplomowej,  pozostali studenci na wakacje w następnym roku.

Zainteresowani proszeni są o składanie podań o wyjazd na praktykę zagraniczną do Działu Współpracy Międzynarodowej 

PODANIE 

 dane studenta uzupełniane komputerowo  wysłane drogą e-mailową w wersji elektronicznej 

proszę pamiętać o drugiej stronie podania

Wstępną decyzję o przyjęciu studenta do programu podejmuje Komisja Kwalifikująca, której przewodniczy Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej. Ostateczną decyzję o akceptacji studenta podejmuje instytucja  przyjmująca na podstawie CV oraz Listu motywacyjnego. Studenci architektury dodatkowo przygotowują Portfolio.

W przypadku rezygnacji osób z wyjazdu, szansę na wyjazd otrzymują osoby z listy rezerwowej.

Pierwsze miejsca zostaną przeznaczone na wyjazdy studentów, którzy przedstawią własną firmę przyjmującą, do podania załączą wstępną zgodę o przyjęciu na praktykę oraz znajdą się na liście rankingowej. 

Studenci, którzy zgłoszą chęć udziału w programie po zakończonej rekrutacji zostaną wpisani na listę rezerwową. Więcej informacji w Zasadach rekrutacji na wyjazdy stypendialne dla studentów


Bliższe informacje można uzyskać w Dziale Współpracy Międzynarodowej,

tel. 17 743 2545, e-mail: m.warzybok@prz.edu.pl  

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję