Strona: Delegacja profesorów z Ameryki Łacińskiej / Dział Współpracy Międzynarodowej

Delegacja profesorów z Ameryki Łacińskiej

2022-06-30
, red.  Monika Stanisz

Początki

Rok 2015 - Komisja Europejska rozszerza działanie programu Erasmus o kraje spoza Unii Europejskiej stwarzając tym samym niepowtarzalną szansę na rozwój współpracy w  odległych rejonach świata. Z tej szansy PRz korzysta już od 2016 kiedy to została nawiązana pierwsza umowa o współpracy w ramach programu z uczelnią brazylijską Universidade Federal de Ouro Preto. Kolejną uczelnię pozyskano w 2018 i był to Universidade de São Paulo uznawany za jeden z najbardziej prestiżowych uniwersytetów w Ameryce Łacińskiej, a w 2019 umowę w ramach programu podpisano z uczelnią kolumbijską Universidad Antonio Nariño.

Realizację mobilności z uczelniami na jakiś wstrzymała pandemia jednakże podobnie jak w maju tak i w czerwcu gościliśmy profesorów uczelni partnerskich.

Uczestnicy

Prof. Guilherme Jorge Brigolini Silva, Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), Brazylia. Opiekun na WBIŚIA dr inż. Bernardeta Dębska.

Współpraca z zespołem naukowym profesora została nawiązana w 2019 roku w wyniku prowadzonej przez PRz wymiany naukowej z uniwersytetem UFOP w Brazylii i wizyty pracowników UFOP w naszej Uczelni. Z założenia, głównym celem tej współpracy było podjęcie wspólnych badań nad możliwością takiej modyfikacji struktury kompozytów żywicznych, aby osiągały one pożądane właściwości użytkowe. Po zaprojektowaniu, wykonaniu i zbadaniu wybranych cech fizyko-mechanicznych na naszej Uczelni, część próbek oraz niewielką ilość modyfikatorów, przesłano do badań strukturalnych na UFOP w Brazylii. Profesor Brigolini wykonał mikrofotografie przełomów próbek, wykorzystując metodę skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM), a także dyfrakcji rentgenowskiej (XRD) i energii dyspersyjnej fluorescencji rentgenowskiej (XRF). Wyniki tych oznaczeń były zamieszczane przez stronę brazylijską na dysku Google, dzięki czemu możliwe było prowadzenie na bieżąco dyskusji z zespołem brazylijskim i konsultowanie uzyskanych wyników badań.  Rezultatem współpracy są trzy publikacje naukowe, które ukazały się w renomowanych, wysoko punktowanych czasopismach naukowych (Construction and Building Materials, wydawnictwo Elsevier – IF = 6,141, 140p; oraz Materials wydawnictwo MDPI – IF = 3,623, 140p):

  1. Dębska B., Lichołai L., Brigolini Silva G.J., Caetano M., Assessment of the Mechanical Parameters of Resin Composites with the Addition of Various Types of Fibres, 2020, MATERIALS, t.1378, z.13(6), s.1–20, ISBN/ISSN: 1996-1944

https://doi.org/10.3390/ma13061378

  1. Dębska B., Lichołai L., Brigolini Silva G.J., Effects of waste glass as aggregate on the properties of resin composites, 2020, CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, t.258, s.1–11, ISBN/ISSN: 0950-0618

https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.119632

  1. Dębska B., Brigolini Silva G.J., Mechanical Properties and Microstructure of Epoxy Mortars Made with Polyethylene and Poly(Ethylene Terephthalate) Waste, 2021, MATERIALS, 14(9), 2203, s.1–18, ISBN/ISSN: 1996-1944

https://doi.org/10.3390/ma14092203

 

Współpraca jest kontynuowana i rozwijana. W roku 2020 profesor Brigolini zaprosił mnie do udziału w finansowanym przez stronę brazylijską projekcie, związanym z otrzymywaniem geopolimerów z dodatkiem odpadu jakim jest żużel stalowniczy oraz do projektowania i prowadzenia wspólnych badań systemów posadzkowych opartych na żywicach syntetycznych, z wykorzystaniem materiałów odpadowych.

Podczas ubiegłotygodniowych prac w laboratorium Materiałów Budowlanych Katedry Budownictwa Ogólnego profesor Brigolini przedstawił wnioski odnośnie prowadzonych wspólnie badań związanych z systemami posadzkowymi. Po dyskusji, uzgodniono rodzaje i kolejność niezbędnych do wykonania oznaczeń. Omówiono kierunki dalszej współpracy, szczególnie w kontekście procesów starzeniowych, które mogą zachodzić w projektowanych kompozytach. Profesor zadeklarował także możliwość współpracy nad opracowaniem materiałów wpisujących się w założenia gospodarki niskoemisyjnej.

B. Dębska

 

Prof. Gilmar Ferreira Batalha , Universidade de São Paulo (USP), Brazylia. Opiekun na WBMiL dr inż. Wiesław Graboń

Pobyt prof. Batalhi rozpoczął wykład dla studentów WBMiL „New challenges for the modern industry in materials and manufacturing engineering: additive manufacturing and Industry 4.0”. Dzięki uprzejmości lokalnych firm oraz jednostek PRz professor odwiedził:

  • Rawlplug w Łańcucie. W trakcie wizyty przeprowadzona została seria badań do artykułu, który przygotowywany jest przez pracowników PRz przy współpracy z prof. Batalhą,
  • Goodrich Aerospace Poland (Collins Aerospace) w ramach zainteresowań profesora przemysłem 4.0 - zapoznanie z procesem produkcyjnym,
  • OKL, gdzie prof. Batalha miał okazję uczestniczyć w symulacji lotu, poznał schemat szkolenia pilotów, a także sprzęt którym dysponuje nasz ośrodek,
  • Katedrę Nauki o Materiałach i Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego z uwagi na zainteresowania profesora konstytuowaniem warstw i powłok ochronnych na elementach konstrukcji, głównie części gorącej silników lotniczych.

Trzeba zaznaczyć, że prof. Batalha współpracował już z pracownikiem Katedry Nauki o Materiałach prof. Maciejem Motyką przy opracowywaniu podręcznika pt.: Comprehensive materials processing.

Profesor został zaproszony również do współpracy przy realizacji wydania specjalnego pt. "Surface Topography Description as a Determinant of Quality and Functionality" w czasopiśmie Materials, które jest przeze mnie prowadzone.

W. Graboń

 

Juana Patricia Sanchez Villamil, Universidad Antonio Nariño (UAN), Kolumbia. Opiekun na WCH prof. dr hab. Inż. Mirosław Tyrka.

Dr Villamil przeprowadziła wykłady dla studentów o tematyce „Oxidative stress  and antioxidants in oral disease”. Badania laboratoryjne przeprowadzone w laboratoriach WCH koncentrowały się na analizie ekspresji 13 genów odpowiedzialnych za tworzenie biofilmu i reakcję na stres bakterii Enterococcus faecalis pod wpływem narygeniny i nanocząstek srebra. Dr Villamil założyła doświadczenie na bakteriach, zrobiła izolację RNA, odwrotną transkrypcję i wszystkie reakcje do oznaczeń zmian poziomu ekspresji 13 genów. Dla 3 genów trzeba uzupełnić analizy dla pozostałych uzyskano rzetelne wyniki. Przyszła współpraca będzie przebiegała w zakresie inżynierii białek z dr Andrzejem Łyskowskim.

M. Tyrka

 

Pozostałe punkty programu

Program wizyty zawierał także spotkanie z prorektorem ds. studenckich prof. Grzegorzem Ostaszem podsumowujące dotychczasową współpracę z uczelniami partnerskimi. W spotkaniu uczestniczył także dr inż. Wiesław Graboń, który przedstawił zrelacjonował dotychczasową współpracę z profesorami UFOP oraz plany wspólnych publikacji z prof. Batalhą w najbliższym czasie. Profesorowie odwiedzili także Muzeum-Zamek w Łańcucie, gdzie oprócz wnętrzy pałacowych mogli podziwiać piękny różany ogród.

 

Więcej relacji z przebiegu współpracy w aktualnościach DWM

https://dwm.prz.edu.pl/aktualnosci/od-erasmusa-do-wspolpracy-naukowo-badawczej-109.html

https://dwm.prz.edu.pl/aktualnosci/wizyta-profesorow-z-uczelni-brazylijskiej-121.html

https://dwm.prz.edu.pl/aktualnosci/pracownik-wch-z-wykladami-w-102.html

https://dwm.prz.edu.pl/aktualnosci/ameryka-lacinska-i-partnerstwo-wschodnie-na-celowniku-dwm-98.html   

https://dwm.prz.edu.pl/aktualnosci/rewizyta-naukowcow-z-prz-w-ouro-preto--brazylia-21.html

https://dwm.prz.edu.pl/aktualnosci/wspolpraca-z-brazylijska-uczelnia-11.html

https://dwm.prz.edu.pl/aktualnosci/wizyta-profesorow-z-brazylii-6.html

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję