Strona: Rekrutacja / Dział Współpracy Międzynarodowej

Rekrutacja

Zasady i terminy kwalifikacji - studia w Chinach

Student ubiegający się o wyjazd do Huazhong University of Science and Technology w Wuhan musi spełniać następujące kryteria formalne:


1. Złożyć podanie do Prorektora ds. studenckich Politechniki Rzeszowskiej zgodne ze wzorem.

2. W momencie wyjazdu mieć status studenta co najmniej drugiego roku studiów I stopnia

3. Kryteria kwalifikacji:

a. wyliczona i potwierdzona przez dziekanat średnia ocen z toku studiów oraz za ostatni semestr 

b. planowany program studiów (lista przedmiotów, wybranych z oferty uczelni chińskiej) 

c. zgoda dziekana na wyjazd

d. potwierdzona znajomość języka angielskiego na poziomie B2 

4. Zasady wyjazdu:

a. Student może wyjechać do uczelni chińskiej na studia częściowe: semestr lub rok ( po akceptacji dziekana)
(semestr letni luty-lipiec, semestr zimowy wrzesień-luty)

b. Student jest zwolniony z opłat za studia w uczelni chińskiej

c. Strona chińska zapewnia również zakwaterowanie w akademiku (pokój dwuosobowy)

d. Student sam musi pokryć koszty związane z przejazdem do Chin i z powrotem, utrzymaniem oraz ubezpieczeniem

e. Ubezpieczenie należy przedłożyć przy podpisywaniu umowy z Politechniką Rzeszowską

5. Po powrocie z Chin student ma obowiązek przedstawić dokument potwierdzający zaliczenie przedmiotów (Transcript of Records) wraz z liczbą zdobytych punktów

6. Informacje dla studentów wyjeżdżających przesłane przez Huazhong University of Science and Technology znajdziesz TUTAJ

Application guide (spring semester) at: http://iso.hust.edu.cn/info/1194/4204.htm

Strona www Huazhong University: http://english.hust.edu.cn/


Terminy i miejsce złożenia podania

Podanie adresowane do Prorektora ds. studenckich wraz z odpowiednimi dokumentami prosimy składać w bud. V, II-piętro, pokój V-214 lub V-215 lub przesyłać pocztą na adres: Działu Współpracy Międzynarodowej:
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel. +48 17 743 2207, +48 17 743 2505

corocznie
- do dnia 10 kwietnia na wyjazdy na semestr zimowy  nadchodzącego roku akademickiego
- do dnia 10 listopada na wyjazdy na semestr letni nadchodzącego roku akademickiego

Kwalifikacja kandydatów odbędzie się na podstawie złożonych dokumentów.
O wynikach kandydaci zostaną powiadomieni e-mailem.
Kandydaci zakwalifikowani otrzymają w mailu dodatkowo Nomination Letter, który jest potrzebny w procesie aplikacji do uczelni w Chinach. Osoby nominowane na studia rejestrują się indywidualnie na stronie  HUST.

Po zaakceptowaniu kandydata przez władze uczelni przyjmującej kandydat odbiera w Dziale Współpracy Międzynarodowej Acceptance Letter, przysłany z uczelni chińskiej, konieczny do aplikowania o wizę na pobyt ponad 90 dni.

Koszty związane z opłatą za wizę, bilet lotniczy (+ bilety lokalne) do i z uczelni przyjmującej, kaucja za zakwaterowanie, ubezpieczenie medyczne oraz inne opłaty wymagane przez uczelnię przyjmującą ponosi kandydat.

Studying in China should be a great experience. First Time in China?

https://www.china-admissions.com/study-in-china-guide-for-international-students/getting-started-china/

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję